<<
>>

Поняття держави. Функції та ознаки держави.

Головним інститутом політичної системи є держава. Це особлива форма самоорганізації суспільства, носій публічної влади, який здійснює управління суспільством від імені народу.

В історії політичної думки існувало багато концепцій державності.

Серед них можна виокремити концепцію договірної держави, яка була поширеною у Новий час. Згідно з цією концепцією держава постає як результат суспільного договору, який укладають індивіди. Ще однією є концепція насильницької держави, згідно з якою, становлення держави відбувається внаслідок завоювання одних народів іншими. Марксисти відстоюють класову концепцію. На їх думку, держава виникає на основі панування одного класу над іншими та виражає інтереси пануючого класу.

Відмінність держави від будь-якої іншої організації, інших форм влади чітко сформулював відомий соціолог М.Вебер. На його думку, "розвиток сучасної держави починається завдяки експропріації самостійних, «приватних» носіїв управлінської влади, тобто тих, хто самостійно володіє засобами фінансових підприємств та майном будь-якого роду. Жоден чиновник не є власником коштів, які він витрачає, або споруд, запасів, інструментів, військової техніки, якими він розпоряджається. Таким чином, у сучасній державі повністю реалізоване «відділення» штабу управління - управляючих чиновників та працівників управління - від речових коштів підприємства".

До функцій держави відносять, зокрема, господарсько-організаторську, соціальну, політичну, культурно-виховну, правотворчу, правоохоронну, зовнішню, оборонну, дипломатичну та інші.

<< | >>
Источник: Панібудьласка В.Ф. та ін.. Політологія: Політичні системи в умовах демократизації. Тексти лекцій. - К.:КНУБА,2008. - 104 с.. 2008

Еще по теме Поняття держави. Функції та ознаки держави.: