<<
>>

Модуль дійсного числа. Окіл точки. Поняття функції. Способи задання функції.

Модулем числа називається число, яке дорівнює самому числу, якщо воно невід’ємне, і протилежному числу, якщо воно від’ємне. Модуль числа ще називають його абсолютною величиною.

Окіл точки — множина, для якої дана точка є внутрішньою.

Околом точки є множина, яка містить відкриту множину, що містить цю точку.

Способи задання функції

Як і функцію однієї змінної, функції двох змінних можна зобразити:

- аналітично (у вигляді формули), наприклад:

,

- таблично (у вигляді таблиці), наприклад:

таблицею задана функція ;

у

х

1 2 3 4
1 0 -3 -8 -15
2 1 -2 -7 -14
3 2 -1 -6 -13
4 3 0 -5 -12

- графічно.

Для графічного зображення функції двох змінних використовуємо систему координат Оxyz у тривимірному просторі (рис. 1.6).

Рис. 1.6

Кожній парі чисел x та y відповідає точка площини Оxy. У точці проводимо пряму, перпендикулярну до площини Оxy, та позначаємо на ній відповідне значення функції z; дістаємо в просторі точку Q з координатами , яка позначається символом . Точки Q, які відповідають різним значенням незалежних змінних, утворюють певну поверхню у просторі. Така поверхня є графічним зображенням функції .

Така залежність між змінними x та y, в якій кожному значенню змінної x із деякої множини D відповідає єдине значення змінної y, називається функціональною залежністю, або функцією. 9.

<< | >>
Источник: Невідомий. Вища математика. Відповіді до екзамену. 2015

Еще по теме Модуль дійсного числа. Окіл точки. Поняття функції. Способи задання функції.:

 1. § 55. Комплексные числа
 2. § 3. Современное положеніе философской проблемы числа и пространства: точка зрЄнія „номиналистическая" и „прагматическая".
 3. методологічна основа дослідження правової системи 1.2.2. Поняттєво-категоріальний апарат системного аналізу як методологічна основа дослідження правової системи.
 4. 1.3.2. Поняття правової системи суспільства та її структура 1.3.2. Поняття правової системи суспільства та її структура
 5. Точки разрыва и их классификация.
 6. Лемма 4. Если в каком-либо теле или индивидууме, составленном из нескольких тел, некоторые из этих последних выделяются, а на их место станет такое же число других тел той же природы, то индивидуум сохранит свою прежнюю природу без всякого изменения своей формы.
 7. Модуль дійсного числа. Окіл точки. Поняття функції. Способи задання функції.
 8. Поняття функції багатьох змінних. Границя і неперервність.
 9. Показникова форма комплексного числа. Дії над комплексними числами в показниковій формі
 10. §1.18. ГРАФИКИ ЗАВИСИМОСТИ МОДУЛЯ И ПРОЕКЦИИ УСКОРЕНИЯ И МОДУЛЯ И ПРОЕКЦИИ СКОРОСТИ ОТ ВРЕМЕНИ ПРИ ДВИЖЕНИИ С ПОСТОЯННЫМ УСКОРЕНИЕМ
 11. § 5.2. ИМПУЛЬС МАТЕРИАЛЬНОЙ ТОЧКИ. ДРУГАЯ ФОРМУЛИРОВКА ВТОРОГО ЗАКОНА НЬЮТОНА
 12. Однозначные числа
 13. Двузначные и многозначные числа