<<
>>

3. Поняття АП та його особливості як галузі права. Функції и місце АП в системі права.

Аграрне право України — це самостійна галузь права. Воно являє собою сукупність правових норм, що визначають правовестановище працівників сільського господарства і сільськогосподарських підприємств, їхні основні суб'єктивні права та юридичні обов'язки.

Ці норми регулюють суспільні аграрні організаційно-правові, членські, майнові, управлінські, трудові, соціальні та внутрішньогосподарські виробничі відносини та відносини з приводу утворення і виробничо-господарської діяльності селянських (фермерських) господарств.

Аграрне право регулює аграрні відносини, об'єднані за змістом, суттю, цілями та діяльністю, які складаються в процесі підприємницької діяльності аграрних підприємців зі статусом юридичних осіб, заснованих на різних формах власності й господарювання, що спрямована на виробництво, транспортування, зберігання, а також реалізацію сільськогосподарської продукції, продовольства і сировини рослинного і тваринного походження, в тому числі й у переробленому вигляді, з метою одержання прибутку.

Аграрне право є самостійною галуззю права завдяки своєму суб'єктивному означенню, зумовленому властивостями аграрного виробництва і особливо — аграрного підприємництва. Цією властивістю пояснюється спільність ознак виробничо-господарської самостійності та правоздатності приватних, зокрема селянських (фермерських) господарств, сільськогосподарських підприємств — як юридичних осіб, державних і спільних підприємств, орендарів земель сільськогосподарського призначення, а також рибних, мисливськогосподарських підприємств, риболовних та мисливських угідь, звіроферм (ферм по розведенню диких хутрових ссавців).

Функції аграрного права — це відображаючі його соціальне призначення спеціальні напрями правового регулювання відносин по виробництву, переробці та реалізації сільськогосподарської продукції.

Головною функцією аграрного права є позитивне регулювання аграрних відносин. Це регулювання звичайних існуючих відносин, учасники яких — сільськогосподарські організаційно-правові утворення та окремі трудівники — задовольняють свої життєві потреби. Виконуючи цю функцію, аграрне право взаємодіє з іншими галузями права: земельним, цивільним, господарським, адміністративним, екологічним і т.ін.

Важливою функцією аграрного права є охоронна функція. Виконання цієї функції здійснюється у взаємозв'язку з іншими галузями права. Так, за потраву посівів і насаджень До винних застосовуються норми адміністративного права, а в деяких випадках і кримінального.

<< | >>
Источник: Погорелая Ольга Станиславовна. Шпаргалка по аграрному праву Украины. 2011

Еще по теме 3. Поняття АП та його особливості як галузі права. Функції и місце АП в системі права.:

 1. 3. Поняття АП та його особливості як галузі права. Функції и місце АП в системі права.
 2. § 1. Поняття, завдання та зміст кримінального процесу
 3. 1.3.2. Поняття правової системи суспільства та її структура 1.3.2. Поняття правової системи суспільства та її структура
 4. 2.1. Поняття міждержавної правової системи
 5. 1.2. Проблематика сучасного інституту переходу прав кредитора до третіх осіб
 6. Правовідносини між персоналом та засудженими при забезпеченні вимог режиму й безпеки в установах виконання покарань
 7. Поняття, зміст і класифікація видового об’єкта правопорушень у сфері обігу зброї
 8. 1.1 Поняття та зміст адміністративно-правового забезпечення функціонування системи електронних закупівель в Україні
 9. Поняття та елементи адміністративно-правового статусу прокуратури України
 10. Адміністративні права та обов’язки прокурорів
 11. Поняття та значення поліцейських послуг у сфері забезпечення публічної безпеки і порядку
 12. 1.1. Становлення та розвиток трудових прав людини
 13. 1.2. Поняття та ознаки трудових прав
 14. 3.1. Механізм реалізації трудових прав та законних інтересів працівників
 15. 3.2. Механізм охорони трудових прав та законних інтересів працівників
 16. 4.1. Поняття та класифікація форм захисту трудових прав працівників
 17. Історіографія та наукові концепції розробки правової доктрини як джерела (форми) права
- Авторское право России - Аграрное право России - Адвокатура - Административное право России - Административный процесс России - Арбитражный процесс России - Банковское право России - Вещное право России - Гражданский процесс России - Гражданское право России - Договорное право России - Европейское право - Жилищное право России - Земельное право России - Избирательное право России - Инвестиционное право России - Информационное право России - Исполнительное производство России - История государства и права России - Конкурсное право России - Конституционное право России - Корпоративное право России - Медицинское право России - Международное право - Муниципальное право России - Нотариат РФ - Парламентское право России - Право собственности России - Право социального обеспечения России - Правоведение, основы права - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор России - Семейное право России - Социальное право России - Страховое право России - Судебная экспертиза - Таможенное право России - Трудовое право России - Уголовно-исполнительное право России - Уголовное право России - Уголовный процесс России - Финансовое право России - Экологическое право России - Ювенальное право России -