<<
>>

Місце та роль права в системі соціальних норм

Соціальні норми — це загальні правила поведінки людей у суспільстві, що

зумовлені об'єктивними закономірностями, є результатом свідомої вольової

діяльності певної частини чи всього суспільства і забезпечуються

різноманітними засобами соціального впливу.

Залежно від способу їх

утворення й забезпечення соціальні норми класифікують як Юридичні (правові)

норми — загальнообов'язкові, правила поведінки, що встановлені державою,

охороняються, захищаються і гарантуються нею та містяться в нормативно-

правових актах. Моральні норми — правила поведінки, що базуються на

моральних поглядах суспільства на добро і зло, справедливе й несправедливе,

гуманне й негуманне, а забезпечуються насамперед внутрішньою переконаністю

та силою громадської думки. Корпоративні норми — правила поведінки, що

встановлюються й забезпечуються політичними партіями, громадськими

організаціями та іншими об'єднаннями людей. Звичаї чи традиції — правила

поведінки, що історично склались і увійшли у звичку людей. Аби показати, що

право є особливим видом соціальних норм, слід порівняти ознаки правових та

інших соціальних норм. Так, правові норми, що у своїй сукупності утворюють

право: виникають разом із виникненням держави; встановлюються чи

санкціонуються державою; виражають волю керівної частини суспільства;

утворюють внутрішньо узгоджену цілісність; існують у суспільстві як одна

система норм; формулюють правила поведінки у вигляді прав та обов'язків;

правила поведінки формально визначені за змістом; мають певні форми

зовнішнього виразу; мають точно визначені межі дії; забезпечуються

державним примусом та іншими засобами. Інші соціальні норми, що утворюють

систему соціального регулювання: існують у будь-якому суспільстві;

встановлюються чи санкціонуються іншими суб'єктами; виражають волю

різноманітних частин населення; можуть існувати й безсистемно, не будучи

внутрішньо узгодженими; існують у вигляді самостійних систем нормативного

регулювання; виражаються не тільки через права та обов'язки, а й через

загальні принципи, цілі, гасла; зазвичай позбавлені формальної

визначеності; можуть виражатись у будь-яких, формах; не завжди мають точно

визначені межі дії; забезпечуються звичкою, внутрішнім переконанням,

моральним, громадським впливом. Право, як особливий вид соціальних норм,

відрізняється від інших соціальних норм взаємозв'язком із державою,

напрямками впливу на суспільні відносини.

<< | >>
Источник: Волкобой И.. Шпаргалка по теории государства и права (на украинском языке). 2011

Еще по теме Місце та роль права в системі соціальних норм:

  1. Місце та роль права в системі соціальних норм
  2. § 1. Проблема визначення місця сімейного права в системі права
  3. Загальне право
  4. § 1. Центральне та місцеве управління 20 - 30-х років
  5. ЗАКОН УКРАЇНИ Про місцеві державні адміністрації від 09.04.1999 № 586-XIV
  6. ЗАГАЛЬНА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СФЕРИ
  7. Основні риси права
  8. Болгарські переселенці у системі військової та цивільної іноземної колонізації в Україні у 1764-1800 рр.
  9. ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ТА ВНУТРІШНІЙ АУДИТ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ
  10. Міжнародні стандарти захисту прав осіб, які є потерпілими від кримінальних правопорушень
- Административное право зарубежных стран - Гражданское право зарубежных стран - Европейское право - Жилищное право Р. Казахстан - Зарубежное конституционное право - Исламское право - История государства и права Германии - История государства и права зарубежных стран - История государства и права Р. Беларусь - История государства и права США - История политических и правовых учений - Криминалистика - Криминалистическая методика - Криминалистическая тактика - Криминалистическая техника - Криминальная сексология - Криминология - Международное право - Римское право - Сравнительное право - Сравнительное правоведение - Судебная медицина - Теория государства и права - Трудовое право зарубежных стран - Уголовное право зарубежных стран - Уголовный процесс зарубежных стран - Философия права - Юридическая конфликтология - Юридическая логика - Юридическая психология - Юридическая техника - Юридическая этика -