>>

1. Місце інвестиційного права в системі права України.

В системі норм права України, що регулюють інвестиційну діяльність, є

норми різних галузей права: державного, адміністративного, цивільного,

фінансового, земельного, трудового, кримінального та інших галузей.

Це

пояснюється тим, що процес інвестування складний за своїм правовим

характером, його суб'єкти вступають у різного роду суспільні відносини.

Такий предмет правового регулювання як інвестиційна діяльність має

міжгалузевий характер.

Так, норми конституційного права визначають загальний правовий статус і

загальні засади діяльності іноземних громадян та осіб без громадянства

на території України. У Конституції України (ст. 35) зазначено, що

іноземним громадянам та особам без громадянства в Україні

гарантуються'передбачені законом права та свободи. Аналіз змісту Закону

України «Про правовий статус іноземців» визначає основні права

іноземців, серед яких і право на інвестиційну та підприємницьку

діяльність. Іноземці мають право займатися в Україні інвестиційною, а

також зовнішньоекономічною та іншими видами підприємницької діяльності,

передбаченими законодавством України. При цьому, що надзвичайно важливо,

вони мають такі ж права і обов'язки, як і громадяни України, якщо інше

не випливає з Конституції та законів України.

Однією з галузей права та законодавства, які також використовуються як

засіб державного управління іноземними інвестиціями є адміністративне

право та законодавство. Це пояснюється широтою такої форми державної

діяльності, як державне управління. В адміністративному законодавстві

виділяються нормативні акти, які містять загальні норми, що регулюють

процес управління, та нормативні акти, дія яких обмежується більш

вузькими рамками, зокрема нормативні акти, що регулюють державне

управління інвестиційною діяльністю. До групи нормативних актів, що

містять спеціальні норми, якими регламентуються суспільні відносини в

сфері державного управління інвестиційною діяльністю входять, наприклад,

Концепція регулювання інвестиційної діяльності в умовах ринкової

трансформації економіки (затверджена Постановою Кабінету Міністрів

України від 1 червня 1995р. № 384), положення про міністерства та

відомства, (в тій частині, де вони безпосередньо визначають функції

конкретних міністерств та відомств по державному управлінню

інвестиційною діяльністю) та інші.

Значну роль у регулюванні інвестиційної діяльності відіграє цивільне

право. Його норми, що стосуються регламентації інвестиційної діяльності

в Україні містяться у Цивільному кодексі України та у ряді

цивільно-правових законів України: «Про власність», «Про

підприємництво», «Про підприємства в Україні», «Про господарські

товариства» та ін.

| >>
Источник: ОНЮА. Шпагралка по інвестиційному праву України. 2011. 2011

Еще по теме 1. Місце інвестиційного права в системі права України.:

 1. Аграрне право України як навчальна дисциплiна
 2. Конституційне право – провідна галузь національного права України
 3. 39 Поняття бюджетного права України. Види бюджетно-правових норм.
 4. 9-12. Закони, як джерела земельного права України.
 5. 2_Система та джерела екологічного права України.
 6. ОНЮА. Шпагралка по інвестиційному праву України. 2011, 2011
 7. 1. Місце інвестиційного права в системі права України.
 8. 4. Система інвестиційного права.
 9. 10. Закон України «Про інвестиційну діяльність» - основа інвестиційного законодавства України.
 10. 12. Міжнародні договори як джерело інвестиційного права України.
 11. ОНЮА. Шпагралка по кримінальному праву України. 2011, 2011
 12. ОНЮА. Шпагралка по трудовому праву України. 2011, 2011
 13. ОНЮА. Шпагралка по митному праву України. 2011, 2011
 14. ОНЮА. Методичні вказівки до дисципліни Цивільне процесуальне право України процесу2011, 2011
 15. ОНЮА. Лекції з курсу “Кримінально-процесуальне право України”. 2011, 2011
 16. ОНЮА. Шпагралка по кримінальному праву України. 2011, 2011
 17. ПОНЯТТЯ, ПРЕДМЕТ, МІСЦЕ ТА СИСТЕМА ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРАВА
 18. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ І КРАЇНАХ СХІДНОЇ ЄВРОПИ
 19. АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ І ТЕНДЕНЦІЇ ЙОГО РОЗВИТКУ