<<
>>

Приріст функції і аргументу. Границя функції. Нескінченно малі і нескінченно великі змінні.

Нехай функція визначена в точках x0 та x1. Різниця x1 – x0 називається приростом аргументу, а різниця f( x0 + ) - f ( x0) – приростом функції при переході від значення аргумента x0 до значення аргумента f ( x0 + ).

Приріст аргументу позначають ; значить=x1 – x0, тобто x1 = x0 + .

Приростом функції

позначають ; значить .

Нескінченно малою називають функцію, границя якої дорівнює нулю.

Нескінченно великою називають функцію , якщо починаючи з деякого номера N значення функції для всіх стає більшим за будь-яке велике значення С, тобто при

Оберненою функцією до нескінченно малої є нескінченно велика функція і навпаки. Символічно це твердження (не строго математично) можемо записати так: 13.

<< | >>
Источник: Невідомий. Вища математика. Відповіді до екзамену. 2015

Еще по теме Приріст функції і аргументу. Границя функції. Нескінченно малі і нескінченно великі змінні.: