<<
>>

Функції держави

Функція характеристика напрямку чи аспекту діяльності. Існують такі

підстави для класифікації функцій держави на види: 1)за соціальним

значенням діяльності держави на основні та неосновні функції.

2)Залежно від

територіальної спрямованості розрізняють внутрішні та зовнішні функції.

3)За часом здійснення функції групуються як постійні й тимчасові. 4)За

сферами суспільного життя їх поділяють на гуманітарні, економічні,

політичні і т. д. Основні функції — найзагальніші та найважливіші

комплексні напрямки діяльності держави щодо здійснення стратегічних завдань

і цілей, що стоять перед державою в конкретний історичний період. До них

відносять функції: оборони; підтримання зовнішніх відносин; охорони

правопорядку; інформаційну; економічну; екологічну; соціальну; культурно-

виховну та ін. Неосновні функції — напрямки діяльності держави зі

здійснення конкретних завдань у другорядних сферах суспільного життя. До

них належать: управління персоналом; матеріально-технічне забезпечення та

управління майном; забезпечення реалізації бюджетної справи та

бухгалтерського обліку; правосуддя і юридичні функції. Внутрішні функції —

такі напрямки діяльності держави, в яких конкретизується внутрішня

політика. До внутрішніх відносять економічну; культурно-виховну; охорони й

захисту всіх форм власності; соціального обслуговування населення;

екологічну; охорони правопорядку, прав і свобод людини і громадянина та ін.

Зовнішні функції — основні напрямки діяльності Держави за її межами у

взаємовідносинах з іншими державами. І світовим товариством у цілому.

Функціями є: організація співробітництва з іншими суб'єктами міжнародних

відносин; захист державного суверенітету; підтримка миру в регіоні та

боротьба за мирне співіснування держав різної орієнтації. Постійні функції

— напрямки діяльності держави, що здійснюються на всіх етапах її розвитку.

Тимчасові функції — напрямки діяльності держави, що обумовлені конкретним

етапом історичного розвитку суспільства. Гуманітарні функції — напрямки

діяльності держави та її органів із забезпечення кожній людині належних

умов життя. Економічні функції — напрямки діяльності держави на перехід від

планової до ринкової економіки. Політичні функції — напрямки діяльності

держави зі створення умов для формування й функціонування державної влади

на засадах демократії.

<< | >>
Источник: Волкобой И.. Шпаргалка по теории государства и права (на украинском языке). 2011

Еще по теме Функції держави:

 1. Функції держави
 2. 6 Принципи здійснення державою фінансової діяльності.
 3. 7 Методи фінансової діяльності держави.
 4. 50 характерні риси та функції податків
 5. Посягання на життя представника іноземної держави
 6. § 4. Поняття держави, основні ознаки.
 7. §7. Форми держави і її структурні частини.
 8. § 14. Поняття та види функцій держави.
 9. § 15. Порівняльна характеристика внутрішніх і зовнішніх функцій держави.
 10. Зовнішні функції.
 11. § 16. Форми і методи здійснення функцій держави.
 12. Розділ ІЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА ЯК НАУКАІ НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА
 13. ТЕМА і. ПОНЯТТЯ, СУТНІСТЬ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ ДЕРЖАВИ
 14. ТЕМА 3. МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВИ
 15. ТЕМА 5. ДЕРЖАВА У ПОЛІТИЧНІЙ СИСТЕМІ СУСПІЛЬСТВА
 16. ФУНКЦІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
 17. Поняття держави. Функції та ознаки держави.
 18. Утворення Української козацької держави.
 19. 1.2 Адміністративно-правові аспекти юридичної природи та принципи функціонування системи електронних закупівель
- Административное право зарубежных стран - Гражданское право зарубежных стран - Европейское право - Жилищное право Р. Казахстан - Зарубежное конституционное право - Исламское право - История государства и права Германии - История государства и права зарубежных стран - История государства и права Р. Беларусь - История государства и права США - История политических и правовых учений - Криминалистика - Криминалистическая методика - Криминалистическая тактика - Криминалистическая техника - Криминальная сексология - Криминология - Международное право - Римское право - Сравнительное право - Сравнительное правоведение - Судебная медицина - Теория государства и права - Трудовое право зарубежных стран - Уголовное право зарубежных стран - Уголовный процесс зарубежных стран - Философия права - Юридическая конфликтология - Юридическая логика - Юридическая психология - Юридическая техника - Юридическая этика -