<<
>>

Форми держави

Організація державної влади великою мірою залежить від форм держави.

Розрізняють форму правління, форму державного устрою, форму державно-

правового режиму. Форма правління — це організація верховної державної

влади, порядок її утворення й діяльності, компетенція і взаємозв'язок її

органів, а також взаємовідносини з населенням країни.

Відомі дві форми

правління: монархія і республіка. Монархія — така форма правління, за якої

верховну владу в державі повністю або частково здійснює одна особа, що

належить до правлячої династії. Абсолютна монархія — це форма правління, за

якої верховна влада зосереджена в руках одноособового глави держави

(монарха). За обмеженої монархії законодавча влада належить

парламентові, виконавча — монархові (чи кабінету міністрів), судова —

судам. У президентській республіці: президент обирається всенародне або за

особливою процедурою; президент є главою держави і здійснює виконавчу

владу; законодавча влада належить представницькому органові (парламенту);

президент має право відкладного вето та інші права (скажімо, право

розпустити парламент). У змішаній республіці є елементи як президентської,

так і парламентської форм правління (приміром, в Україні). Форма

територіального устрою — національно-територіальна та адміністративно-

територіальна організація державної влади. Теорія права розрізняє просту й

складну форми державного устрію. Проста (унітарна) держава — єдина держава,

що не має всередині відокремлених державних утворень, які користуються

певною самостійністю. Для державних органів характерна наявність: єдиної

системи державних органів; єдиного законодавства; єдиної території; єдиного

громадянства; єдиної загальнодержавної символіки тощо. Складна держава —

формується з відокремлених державних утворень, що користуються певною

самостійністю. До такої форми держави належать: федерація, конфедерація, а

за твердженням деяких авторів — і імперія. Федерація — союз держав з

структурою державного механізму, що криє в собі як загальнофедеративні

державні організації, систему законодавства, так і аналогічні організації

та законодавство суб'єктів федерації.

Федерація створюється на добровільних

засадах (Російська Федерація, США). Конфедерація — добровільне об'єднання

самостійних держав для досягнення конкретної мети. У конфедерації немає

єдиної (або подвійної) системи органів, законодавства, території,

громадянства. Це нестійка форма об'єднання, яка з часом або розпадається,

або перетворюється на федерацію. Імперія — примусово утворена, зазвичай

через завоювання одного народу іншим, складна держава, частини якої

повністю залежать від верховної влади. Державно-правовий режим — сукупність

засобів і способів реалізації державної влади, що відображають її характер

і зміст з огляду на співвідношення демократичних і недемократичних засад.

Розрізняють демократичний і недемократичний режими. Демократичний правовий

режим — це здійснення державної влади на засадах чинного права з

використанням демократичних форм народного представництва, виконавчо-

розпорядчої діяльності, правосуддя, контролю і нагляду, рівноправність

населення, а також гарантування їхніх прав, свобод, законних інтересів.

Недемократичні режими поділяють на тоталітарні та авторитарні. Тоталітарний

режим — сукупність таких засобів і способів реалізації державної влади, за

яких уся життєдіяльність суспільства і кожного окремого громадянина

абсолютно регламентована. Авторитарний режим — така сукупність засобів і

способів реалізації державної влади, за яких вона концентрується в руках

правлячої верхівки . Форма держави характеризується відповідною

організацією та реалізацією публічної влади, взаємозв'язком держави з

особою і суспільством.

<< | >>
Источник: Волкобой И.. Шпаргалка по теории государства и права (на украинском языке). 2011

Еще по теме Форми держави:

 1. Форми держави
 2. §7. Форми держави і її структурні частини.
 3. § 13. Порівняльна характеристика форми держави й історичного типу держави.
 4. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РОССИИ НА РУБЕЖЕ XXI ВЕКА: ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ, ЭВОЛЮЦИИ И ПРЕЕМСТВЕННОСТИ
 5. Введение. Пути становления русской литературы XVIII века и формирование ее национального своеобразия
 6. Державин
 7. §1. Формирование политики администрации У. Клинтона в отношении АТЭС ипроект «Нового тихоокеанского сообщества».
 8. Формирование латиноамериканского права
 9. §4.2. Виды формы правления
 10. ТЕМА і. ПОНЯТТЯ, СУТНІСТЬ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ ДЕРЖАВИ
 11. ТЕМА 2. ФОРМА ДЕРЖАВИ
 12. ТЕМА 3. МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВИ
 13. Структурные особенности формирования имиджа регионального вуза в условиях глобализации
 14. Глава 6. Главный социально-экономический феномен обеспечения рыночного реформирования России
 15. НАЧАЛО ФОРМИРОВАНИЯ ФИЛОСОФСКОГО МЫШЛЕНИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ
 16. Лекція 3. ДЕРЖАВА ЯК ГОЛОВНИЙ ІНСТИТУТ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ
 17. Форми держави.
- Административное право зарубежных стран - Гражданское право зарубежных стран - Европейское право - Жилищное право Р. Казахстан - Зарубежное конституционное право - Исламское право - История государства и права Германии - История государства и права зарубежных стран - История государства и права Р. Беларусь - История государства и права США - История политических и правовых учений - Криминалистика - Криминалистическая методика - Криминалистическая тактика - Криминалистическая техника - Криминальная сексология - Криминология - Международное право - Римское право - Сравнительное право - Сравнительное правоведение - Судебная медицина - Теория государства и права - Трудовое право зарубежных стран - Уголовное право зарубежных стран - Уголовный процесс зарубежных стран - Философия права - Юридическая конфликтология - Юридическая логика - Юридическая психология - Юридическая техника - Юридическая этика -