<<
>>

§ 41. Форми управлінської діяльності

1. Поняття форми та iї співвідношення з функцією управління.

2. Правові та не правові форми державного управління.

Види форм управлінської діяльності та їхня адміністративно-правова характеристика.

1. У темі “Предмет адміністративного права” ми зауважили, що змістом управлінської діяльності є реалізація управлінських функцій. Останні ж практично втілюються у життя через різного характеру дії правомочних представників органу управління — службових oci6. Зовнішнє вираження управлінської діяльності у конкретних практичних діях іменується формою управління (форма як категорія — це зовнішнє вираження будь-якого змісту). Формою державного управління треба вважати будь-яке зовнішнє вираження конкретних однорідних дій державного органу, його структурних підрозділів та службових oci6, котрі здійснюються з метою реалізації функцій управління. Так, функцій підбору, розстановки, підготовки кадрів реалізується через такі форми управлінської діяльності, як призначення (обрання) на посаду, заміщення такої за конкурсом, за контрактом, атестації службовців, проведення науково-практичних конференцій з обміну досвідом тощо. Більшість дій на шляху реалізації “кадрової” функції знаходить своє вираження у такій основній формі управлінської діяльності, як юридичні акти управління.

Кореляцію “функція управління” та “форма управління” опосередковує компетенція державного органу (проявом якої є владне повноваження її представника — службової особи): Функція-Ко (державно-владне повноваження) — ФО (форма управлінської діяльності).

<< | >>
Источник: ОУНЮА. Адміністративне право України. 2000

Еще по теме § 41. Форми управлінської діяльності:

 1. 4. Співвідношення виконавчої влади, державногоуправління та адміністративного права
 2. § 41. Форми управлінської діяльності
 3. Форми вираження змісту управлінської діяльності
 4. § 93. Форми і функції державного управління.
 5. Види форм управлінської діяльності
 6. ОБ’ЄКТИ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ
 7. ПРИНЦИП ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ:
 8. Чинники виникнення проблем державного управління:
 9. Стиль державного управління
 10. § 1. Вищі органи влади та управління
 11. § 1. Центральне та місцеве управління 20 - 30-х років
 12. § 4. Державне управління в Україні в період неототалітарного режиму (середина 1960-х - середина 1980-х рр.)
 13. § 5. Реформування системи органів державного управління України в період перебудови (1985 - 1991 рр.)
 14. 2.3. Збагачення державницьких традицій у добу Української революції (1917 – 1921 рр.)