<<
>>

Держава в політичній системі суспільства

Політична система в теорії держави і права визначається по-різному. Різні

позиції з цього питання можна звести до двох: широкого і вузького розуміння

цього суспільного явища.

Вузьке розуміння політичної системи зводиться до

сукупності державних організацій, громадських об'єднань і трудових

колективів, що здійснюють функції з реалізації політичної влади. Політична

система в широкому розумінні — це найбільша сукупність матеріальних і

нематеріальних компонентів, зв'язаних політичними відношеннями під час

здійснення політичної влади. Роль держави в організації суспільства і

здійсненні політичної влади зумовлена тим, що вона є центром, ядром

політичної системи. Тому тільки держава: володіє суверенною владою, що є

верховною, самостійною, повною, єдиною і неподільною в межах її території,

а також незалежною і рівноправною у зовнішніх відносинах; виступає

офіційним представником усього чи більшої частини населення країни;

уособлює суверенітет народу і нації, а також здатна реалізувати права

народу на самовизначення; має спеціальний апарат управління і примусу, з

допомогою якого здатна забезпечити реалізацію своїх функцій, охорону прав

людини і громадянина, задовольнити загальносоціальні й загальнолюдські

потреби; з метою реалізації управління суспільством видає

загальнообов'язкові для всіх правила поведінки у вигляді юридичних норм, а

також індивідуально-правові приписи, необхідні для регулювання прав та

обов'язків конкретних осіб стосовно конкретних життєвих ситуацій. Отже,

політика держави охоплює всі сфери життєдіяльності суспільства. В її основі

лежать потреби народу, нації, соціальних верств і груп, особи й держави,

інших соціальних суб'єктів.

<< | >>
Источник: Волкобой И.. Шпаргалка по теории государства и права (на украинском языке). 2011

Еще по теме Держава в політичній системі суспільства:

 1. Держава в політичній системі суспільства
 2. 1.3. Основні положення загальної теорії правової системи 1.3.1. Правова система як підсистема суспільства 1.3.1. Правова система як підсистема суспільства
 3. 1.3.2. Поняття правової системи суспільства та її структура 1.3.2. Поняття правової системи суспільства та її структура
 4. Розділ ІЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА ЯК НАУКАІ НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА
 5. ТЕМА 5. ДЕРЖАВА У ПОЛІТИЧНІЙ СИСТЕМІ СУСПІЛЬСТВА
 6. ТЕМА 6. СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА
 7. Внутрішньополітичне прогнозування
 8. Поняття політичної системи суспільства та її структура
 9. Політична система суспільства
 10. Організаційна структура політичної системи.
 11. Політичні партії.
 12. Особливості становлення громадянського суспільства в Україні.
- Административное право зарубежных стран - Гражданское право зарубежных стран - Европейское право - Жилищное право Р. Казахстан - Зарубежное конституционное право - Исламское право - История государства и права Германии - История государства и права зарубежных стран - История государства и права Р. Беларусь - История государства и права США - История политических и правовых учений - Криминалистика - Криминалистическая методика - Криминалистическая тактика - Криминалистическая техника - Криминальная сексология - Криминология - Международное право - Римское право - Сравнительное право - Сравнительное правоведение - Судебная медицина - Теория государства и права - Трудовое право зарубежных стран - Уголовное право зарубежных стран - Уголовный процесс зарубежных стран - Философия права - Юридическая конфликтология - Юридическая логика - Юридическая психология - Юридическая техника - Юридическая этика -