<<
>>

Взаємодія держави і громадянського суспільства.

Сфера громадянського суспільства - це повсякденне життя індивідів. Згідно з класичною концепцією громадянського суспільства, це вся сукупність існуючих у суспільстві політичних відносин та інтересів - економічних, соціальних, культурних, конфесійних тощо, які перебувають поза державою, за межами її директивного регулювання і регламентації.

Різноманіття повсякденних потреб та інтересів потребує узгодження і координації прагнень індивідів і соціальних груп для підтримання цілісності суспільства. Держава через управлінські функції підтримує рівновагу і здійснює взаємозв’язок суспільних, групових та індивідуальних інтересів. Глобальне суспільство - це всеохоплююча людська спільнота, яка складається з громадянського суспільства і держави. Відмінності двох складових глобального суспільства виявляються в змісті їх діяльності, засобах реалізації і основах.

Німецький філософ В. Гумбольдт (1767 - 1835) у праці “Досвід визначення межі діяльності держави” визначає три відмінності між громадянським суспільством і державою:

<< | >>
Источник: Панібудьласка В.Ф. та ін.. Політологія: Політичні системи в умовах демократизації. Тексти лекцій. - К.:КНУБА,2008. - 104 с.. 2008

Еще по теме Взаємодія держави і громадянського суспільства.:

 1. § 1. Проблема визначення місця сімейного права в системі права
 2. 3.1. Основні юридичні ознаки сучасної правової системи України
 3. 3.3. Механізм взаємодії правової системи України з правовими системами Ради Європи та Європейського Союзу
 4. ТЕМА і. ПОНЯТТЯ, СУТНІСТЬ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ ДЕРЖАВИ
 5. ТЕМА 4. ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ СУЧАСНИХ ДЕРЖАВ
 6. ТЕМА 5. ДЕРЖАВА У ПОЛІТИЧНІЙ СИСТЕМІ СУСПІЛЬСТВА
 7. ТЕМА 6. СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА
 8. Лекція 4. ПРАВОВА СОЦІАЛЬНА ДЕРЖАВА І ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО
 9. Філософська основа правової держави була сформульована
 10. Взаємодія держави і громадянського суспільства.
 11. Держава
 12. Громадські організації та рухи.
 13. Особливості становлення громадянського суспільства в Україні.
 14. 4. 5. Традиції та новації виконавчої влади незалежної України