<<
>>

Взаємодія держави і громадянського суспільства.

Сфера громадянського суспільства - це повсякденне життя індивідів. Згідно з класичною концепцією громадянського суспільства, це вся сукупність існуючих у суспільстві політичних відносин та інтересів - економічних, соціальних, культурних, конфесійних тощо, які перебувають поза державою, за межами її директивного регулювання і регламентації.

Різноманіття повсякденних потреб та інтересів потребує узгодження і координації прагнень індивідів і соціальних груп для підтримання цілісності суспільства. Держава через управлінські функції підтримує рівновагу і здійснює взаємозв’язок суспільних, групових та індивідуальних інтересів. Глобальне суспільство - це всеохоплююча людська спільнота, яка складається з громадянського суспільства і держави. Відмінності двох складових глобального суспільства виявляються в змісті їх діяльності, засобах реалізації і основах.

Німецький філософ В. Гумбольдт (1767 - 1835) у праці “Досвід визначення межі діяльності держави” визначає три відмінності між громадянським суспільством і державою:

<< | >>
Источник: Панібудьласка В.Ф. та ін.. Політологія: Політичні системи в умовах демократизації. Тексти лекцій. - К.:КНУБА,2008. - 104 с.. 2008

Еще по теме Взаємодія держави і громадянського суспільства.: