<<
>>

Ознаками держави є

: територія, на яку держава розповсюджує свою владу; суверенітет; монополія на легальне застосування примусу; законодавча діяльність; повноваження з встановлення і стягнення податків; державні символи, тобто герб, прапор та гімн.

Серед цих ознак ключовою з часів класичної політології вважають державний суверенітет (фр. souverainete - верховна влада). Згідно з теорією це означає верховенство державної влади всередині країни та її незалежність у зовнішній сфері. Самостійність і незалежність державної влади виявляються в тому, що органи державної влади діють самостійно і незалежно від інших форм влади в даній країні (партій, рухів, місцевого самоврядування тощо), від іноземних держав та міжнародних організацій. Примітка. В теорії суверенітету, крім державного, виокремлюють також національний (володіння нацією реальною можливістю визначати характер свого життя) та народний (повновладдя народу) суверенітет.

Згідно з концепцією розподілу державної влади вона поділяється на гілки:

- законодавчу (парламент; в Україні - Верховна Рада);

- виконавчу - Президент (в деяких державах), уряд (в Україні - Кабінет Міністрів), вертикаль органів виконавчої влади - центральних (міністерства, державні комітети, ін.) та місцевих (в Україні - місцеві держадміністрації);

- судову (вищий орган судової гілки влади в Україні - Верховний Суд; спеціалізовані суди - господарчі та ін.; вертикаль судових органів; система апеляційних судів).

<< | >>
Источник: Панібудьласка В.Ф. та ін.. Політологія: Політичні системи в умовах демократизації. Тексти лекцій. - К.:КНУБА,2008. - 104 с.. 2008

Еще по теме Ознаками держави є:

 1. 51 Спільні ознаки та відмінності податків, зборів та мита
 2. § 1. Теорія права і держави в системі юридичних наук.
 3. § 4. Поняття держави, основні ознаки.
 4. §11. Форма держави Україна.
 5. §12. Поняття історичного типу держави.
 6. § 13. Порівняльна характеристика форми держави й історичного типу держави.
 7. 3.1. Основні юридичні ознаки сучасної правової системи України
 8. Розділ ІЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА ЯК НАУКАІ НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА
 9. ТЕМА і. ПОНЯТТЯ, СУТНІСТЬ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ ДЕРЖАВИ
 10. ТЕМА 2. ФОРМА ДЕРЖАВИ
 11. ТЕМА 3. МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВИ