<<
>>

Поняття та ознаки кредиту

Кредит можна визначити як позичковий капітал банку у грошовій формі, що передається у тимчасове користування на умовах забезпече-ності, повернення, строковості, платності та цільового характеру використання.

Отже, кредит має такі ознаки:

забезпеченість — банк надає кредит позичальникові за наявності гарантії платоспроможного суб’єкта господарювання чи поручительства іншого банку, під заставу належного позичальникові майна, під інші гарантії, що існують у банківській прак- тиці. З цією метою банк має право попередньо вивчити стан гос- подарської діяльності позичальника, його плато-спроможність і спрогнозувати ризик непогашення кредиту;

повернення й строковість — обов’язкове повернення кредиту у встановлений строк;

платність — кредити надаються банком під відсоток, ставка якого зазвичай не може бути нижчою за відсоткову ставку за кре- дитами, які бере сам банк, і відсоткову ставку, що виплачується ним за депозитами. Надання безвідсоткових кредитів забороняється, крім випадків, передбачених законом.

цільовий характер використання — передбачає спрямування отриманих за кредитом коштів на досягнення цілей, визначених сторонами в договорі.

Банк здійснює контроль за виконанням умов кредитного договору, цільовим використанням, своєчасним і повним погашенням позички в порядку, встановленому законодавством.

Відповідно до чинного законодавства банки здійснюють кредитні операції, що полягають у розміщенні банками від свого імені, на власних умовах і на власний ризик залучених коштів юридичних осіб (позичальників) і громадян.

Під час вивчення цієї теми слід звернути увагу на форми банківського кредиту, з’ясувати зміст кредиту кожної форми. У сфері господарювання розрізняють такі форми кредиту, як банківський, комерційний, лізинговий, іпотечний та ін.

<< | >>
Источник: Мельник О.О.. Господарське право. 2005

Еще по теме Поняття та ознаки кредиту: