<<
>>

Екологічне право: поняття та джерела

Екологічне право — система правових норм, якими регулюються суспільні

відносини з охорони навколишнього природного середовища і раціонального

використання природних ресурсів (екологічні відносини).

До складу системи

входять такі підгалузі, як земельне, водне, лісове, гірниче право та деякі

інші галузі права, якими регулюються відносини з охорони й раціонального

використання певних видів природних ресурсів. Предметом екологічного права

є нормативно врегульовані відносини з охорони навколишнього природного

середовища і раціонального використання природних ресурсів. Джерела -

нормативно-правовий акт що регулюють основи організації охорони

навколишнього природного середовища, є Закони України: "Про охорону

навколишнього природного середовища", "Про охорону атмосферного повітря"

"Про природно-заповідний фонд України", "Про тваринний світ" "Про карантин

рослин". До того ж деякі відносини у сфері використання та охорони

навколишнього природного середовища врегульовано кодексами (земельним,

водним, лісовим, про надра), а також Законами України "Про плату за землю"

та "Про ветеринарну медицину" в Конституції України записано: "Кожен має

право на безпечне для життя і здоров'я довкілля та на відшкодування

завданої порушенням цього права шкоди. Кожному гарантується право вільного

доступу до інформації про стан довкілля, про якість харчових продуктів і

предметів побуту, а також право на її поширяння”. Закон України "Про

охорону навколишнього природного середовища" регулює відносини охорони

навколишнього середовища, раціонального використання природних ресурсів,

забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини та спрямований на

утворення сприятливих умов економічного і соціального розвитку України у

сфері здійснення екологічної політики. Закон України "Про природно-

заповідний фонд України" регулює економічні, соціальні, правові та

екологічні засади природно-заповідного фонду в Україні. Закон України "Про

охорону атмосферного повітря" спрямований на збереження сприятливого стану

атмосферного повітря, його відновлення й поліпшення для екологічного

убезпечення життєдіяльності людини, відвернення шкідливого впливу на

навколишнє природне середовище. Закон України "Про тваринний світ" регулює

відносини охорони, використання й відтворення тваринного світу. Водний

кодекс України регулює правові відносини з метою забезпечення збереження,

наукового обґрунтування, раціонального використання вод для потреб

населення і галузей економіки,

<< | >>
Источник: Волкобой И.. Шпаргалка по теории государства и права (на украинском языке). 2011

Еще по теме Екологічне право: поняття та джерела:

  1. Екологічне право: поняття та джерела
  2. 3.2. Екологічні (еколого правові) конфлікти
  3. 2.4. Загальнотеоретична характеристика правової системи Європейського Союзу
  4. Розділ ІЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА ЯК НАУКАІ НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА
  5. ТЕМА 4. ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ СУЧАСНИХ ДЕРЖАВ
  6. ТЕМА 16. ПРАВОМІРНА ПОВЕДІНКА,ПРАВОПОРУШЕННЯ ТА ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
  7. 3. Філософська методологія глобалістського мислення
  8. РОЗДІЛ 4. ПІДХОДИ ТА ПРИНЦИПИ АДМІНІСТРАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
  9. СЛОВНИК ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ
  10. БЮДЖЕТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 08.07.2010 № 2456-17 (Набрання чинності відбудеться 01.01.2011) (Витяг)
- Административное право зарубежных стран - Гражданское право зарубежных стран - Европейское право - Жилищное право Р. Казахстан - Зарубежное конституционное право - Исламское право - История государства и права Германии - История государства и права зарубежных стран - История государства и права Р. Беларусь - История государства и права США - История политических и правовых учений - Криминалистика - Криминалистическая методика - Криминалистическая тактика - Криминалистическая техника - Криминальная сексология - Криминология - Международное право - Римское право - Сравнительное право - Сравнительное правоведение - Судебная медицина - Теория государства и права - Трудовое право зарубежных стран - Уголовное право зарубежных стран - Уголовный процесс зарубежных стран - Философия права - Юридическая конфликтология - Юридическая логика - Юридическая психология - Юридическая техника - Юридическая этика -