<<
>>

17. Митна варта: завдання і функції.

Згідно зі ст.19 МКУ - митна варта - спеціальні підрозділи митних органів, призначені для боротьби з порушеннями митних правил, охорони територій, будівель, споруд та приміщень митних органів, охорони та супроводження товарів і транспортних засобів, забезпечення охорони зон митного контролю.

Відповідно до ст.20 МКУ, митна варта діє на основі цього Кодексу та положення, яке затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи. Керівництво підрозділами митної варти здійснює керівник спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи, а в регіональних митницях і митницях - відповідно керівники цих митних органів. Особовий склад митної варти може забезпечуватися зброєю та спеціальними засобами, транспортом, радіо- і телефонним зв'язком, а також спорядженням відповідно МКУ законів України та інших нормативно-правових актів.

Завданнями митної варти є: (ст.21 МКУ) 1) здійснення заходів, пов'язаних із виявленням, розкриттям,припиненням, профілактикою порушень митних правил, запобіганням таким порушенням; 2) охорона будинків, споруд, приміщень митних органів та інших об'єктів митної інфраструктури, зон митного контролю від будь-яких протиправних посягань; 3)фізичний захист співробітників митних органів, інших осіб, а також товарів, які перебувають у зоні митного контролю, від протиправних дій; 4) локалізація разом з іншими органами конфліктних ситуацій у зоні діяльності митних органів; 5) участь у іквідації наслідків катастроф, аварій, стихійного лиха та екологічного забруднення в зоні діяльності митних органів. Для здійснення визначених завдань підрозділи митної варти мають право: 1) розташовувати тимчасові пости, пересуватися будь-якими ділянками місцевості і водного простору в межах митної території України, а в межах контрольованого прикордонного району - за погодженням з відповідними органами охорони державного кордону України; 2) затримувати та проводити в установленому МКУ порядку огляд товарів, транспортних засобів і громадян, які перетинають митний кордон України у пунктах пропуску; 3) проводити за рішенням керівника спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи або його заступника, керівника регіональної митниці (митниці) огляд та переогляд оформлених митними органами транспортних засобів і товарів, у тому числі тих, що переміщуються транзитом через територію України; 4) супроводжувати та охороняти товари, які перебувають під митним контролем, у ому числі ті, що переміщуються через територію України транзитом; 5) запрошувати осіб до митних органів для з'ясування обставин порушення митних правил. У невідкладних випадках з'ясування обставин і первинне документування такого порушення можуть здійснюватися в інших придатних для цього місцях.

<< | >>
Источник: ОНЮА. Шпагралка по митному праву України. 2011. 2011

Еще по теме 17. Митна варта: завдання і функції.:

 1. 17. Митна варта: завдання і функції.
 2. 111. Посадові особи митних органів України. Відбір на службу у митні органи. Права посадових осіб митних органів.
 3. 109. Експертиза в системі митного права.
 4. 103. Поняття і значення тарифного регулювання
 5. БЮДЖЕТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 08.07.2010 № 2456-17 (Набрання чинності відбудеться 01.01.2011) (Витяг)
 6. АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ І ТЕНДЕНЦІЇ ЙОГО РОЗВИТКУ
 7. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 8. 2.2. Історіографія національного осмислення козацької державності України
 9. 3.2. Особливості переселенського руху та господарської діяльності чеського населення
 10. Реформування законодавства. Розвиток галузей права
 11. Болгарське населення Нової Сербії і Слов’яносербії (1751 - 1764 рр.).
 12. Питання 2.Методика перевірки розрахунків з бюджетом з податків та платежів. Типові порушення.
 13. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ
 14. СУБ’ЄКТИ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ: КРИТИЧНА ОЦІНКА ДІЮЧОГО ЗАКОНОДАВСТВА
 15. Система доходів бюджетів
 16. Податкова політика
 17. Інтенсивність адміністративно-правового регулювання у сфері обігу зброї