<<
>>

18. Взаємодія митних органів з іншими державними органами.

Митні органи України у своїй діяльності взаємодіють з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, а також із підприємствами, громадянами в порядку, встановленому законодавством (Глава 3 МКУ).

Наказ Державного митного комітету України "Про введення в дію "Інструкції про взаємодію та розмежування функцій щодо здійснення контролю на державному кордоні" №181 від 20 червня 1995 року визначає що:"Координація діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань додержання режимів на ДК здійснюється з метою забезпечення виконання вимог законодавства з прикордонних питань, раціонального використання сил та засобів, уникнення дублювання заходів, які вживаються для додержання законності і правопорядку на ДК, а також під час здійснення прикордонного, митного та інших видів контролю". Основними принципами взаємодії є: - суворе дотримання законності; - відповідальність за збереження службових таємниць; - оперативність розгляду і прийняття рішень з питань, що потребують спільного вирішення та забезпечення їх виконання у межах визначеної компетенції; - оперативне та комплексне використання у разі необхідності сил і засобів, що є в розпорядженні взаємодіючих сторін. Напрямками взаємодії є: розроблення та здійснення спільних заходів щодо запобігання, виявлення і розкриття порушень чинного законодавства з прикордонних і митних питань, протидії організованій нелегальній міграції, контрабандному та незаконному переміщенню через кордон товарів та інших предметів; розробка на основі аналізу оперативної обстановки і проведення спільних заходів по запобіганню, виявленню і розкриттю злочинів у ЗЕД; обмін інформацією про наміри і спроби порушень державного кордону, незаконному переміщенню через кордон товарів та інших предметів, а також про джерела придбання і канали незаконного переміщення через кордон валюти, сировини, значних обсягів промислових виробів та сільськогосподарської продукції, товарів народного вжитку, культурних та історичних цінностей, крадених автомобілів; внесення до відповідних інстанцій, міністерств та відомств пропозицій щодо усунення виявлених причин і умов, які сприяють здійсненню порушень законодавства про державний кордон та митну справу, та пропозицій щодо змін і доповнень до чинного законодавства України; узагальнення підсумків та розробка нових форм взаємодії.

Основні форми взаємодії: проведення спільних засідань колегій міністерств та відомств, оперативних нарад їх керівного складу, робочих зустрічей; проведення спільних операцій за єдиним планом та задумом з комплексним використанням сил і засобів; створення спільних оперативних штабів (робочих груп) для координації дій (за необхідності); оперативний обмін інформацією, що стосується спільної діяльності на кордоні (як правило в письмовій формі), з дотриманням вимог конспірації та захисту відомостей, що передаються.

Взаємодія здійснюється: на державному рівні, на обласному рівні, на районному Взаємодія організується безпосередньо керівниками відповідних органів на місцях..
<< | >>
Источник: ОНЮА. Шпагралка по митному праву України. 2011. 2011

Еще по теме 18. Взаємодія митних органів з іншими державними органами.:

 1. 3. Поняття і зміст митної справи.
 2. 9. Співвідношення понять "митна справа", "митна політика" та "митне право"
 3. 13. Міжнародна співпраця з питань митної справи.
 4. 15. Правовий статус Державної митної служби України.
 5. 18. Взаємодія митних органів з іншими державними органами.
 6. 30. Переміщення через митний кордон України товарів, що містять об'єкти права інтелектуальної власності
 7. 111. Посадові особи митних органів України. Відбір на службу у митні органи. Права посадових осіб митних органів.
 8. 7. Адміністративно –правове забезпечення митної справи.
 9. 2.1. Поняття міждержавної правової системи
 10. 2.5. Взаємодія правових систем Ради Європи, Європейського Союзу та правових систем держав-учасниць
 11. 3.3. Механізм взаємодії правової системи України з правовими системами Ради Європи та Європейського Союзу
 12. § 5. Реформування системи органів державного управління України в період перебудови (1985 - 1991 рр.)
 13. § 3. Центральніоргани виконавчої влади
 14. ЗАКОН УКРАЇНИ Про місцеві державні адміністрації від 09.04.1999 № 586-XIV
 15. Радянсько-іранські відносини у поза нафтовому секторі економіки
 16. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ