>>

В. Д. Берназ И ДР.. Криміналістка : підручник / [В. Д. Берназ В. В. Бірюкои, К 82 А, Ф. Волобуєві ; за заг. рщ. А. Ф. Волобуева ; МВС України, Харк. над. ун-т внутр. справ, - X, ; ХНУВС,2011. - 666 с.; іл. С. 657-664.. 2011

| >>
РОЗДІЛ I ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ КРИМІНАЛІСТИКИ
Глава 1 Предмет, методи та система криміналістики, її зв'язок з іншими науками
Глава 2 Криміналістична діагностика та ідентифікація
Глава З Криміналістичні версії і прогнозування
Глава4 Загальні положення використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів
Глава 5 Взаємодія слідчого з оперативно-розшуковими підрозділами органів внутрішніх справ, використання допомоги громадськості та засобів масової інформації при розслідування злочинів
Глава 6 Інформаційно-довідкове забезпечення розслідування злочинів (криміналістичні обліки)
Розділ II КРИМІНАЛІСТИЧНА ТЕХНІКА
Глава 7 Загальні положення криміналістичної техніки
Глава 9 Криміналістична трасологія
Глава 10 Криміналістичне дослідження зброї, боєприпасів, вибухових речовин, пристроїв та слідів їх застосування
Глава 11 Криміналістичне дослідження документів
Глава 12 Криміналістичне дослідження людини за ознаками зовнішності (габітологія)
РОЗДІЛ III КРИМІНАЛІСТИЧНА ТАКТИКА
Глава 13 Загальні положення криміналістичної тактики
ГЛАВА 14 Тактика огляду
ГЛАВА 15 Тактика допиту
ГЛАВА 16 Тактика пред'явлення для впізнання
ГЛАВА 17 Тактика обшуку і виїмки
ГЛАВА 18 Тактика відтворення обстановки та обставин події
Розділ IV КРИМІНАЛІСТИЧНА МЕТОДИКА ГЛАВА 19
Загальні положення криміналістичної методики
ГЛАВА 20 Планування та організація розслідування злочинів
ГЛАВА 21 Методика розслідування вбивств і заподіяння тілесних ушкоджень
ГЛАВА 22 Методика розслідування зґвалтувань
ГЛАВА 23 Методика розслідування крадіжок
ГЛАВА 24 Методика розслідування грабежів, розбоїв та вимагань
ГЛАВА 25 Методика розслідування злочинів, пов'язаних із виникненням пожеж
ГЛАВА 26 Методика розслідування шахрайств
ГЛАВА 27 Методика розслідування привласнень, розтрат майна або заволодінь ним шляхом зловживання службовим становищем
ГЛАВА 28 Методика розслідування злочинів проти довкілля
ГЛАВА 29 Методика розслідування злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту
ГЛАВА ЗО Методика розслідування злочинів, пов'язаних із незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів
ГЛАВА 31 Методика розслідування злочинів у сфері використання комп'ютерів, систем та комп'ютерних мереж

Книги и учебники по дисциплине Криминалистика:

  1. Неизвестный. Криминалистика Украины 2007г. - 2007 год
  2. Соловьева Н.А.. Методика расследования детоубийств: Учеб. пособие/ Под общ. ред. засл. деят. науки России, д-ра юрид. наук, проф. А.А. Закатова; ВолГУ. — Волгоград: Изд-во Волгогр. гос. ун-та.2004. — 142 с. - 2004 год
  3. МОСКОВСКАЯ ССШ МИЛИЦИИ МВД РФ. Лекции по криминалистике - 2003 год
  4. Тагаев Н.Н., Козаренко Н.И.. Описание предметов одежды и обуви, следов повреждений и наложений как вещественных доказательств. - Харьков: Ун-т внутр. дел,2000. - 46 с. - 2000 год
  5. Волчецкая Т. С.. Современные проблемы моделирования в криминалистике и следственной практике: Учебное пособие / Калинингр. ун-т. - Калининград,1997. - 95 с. - 1997 год
  6. Вацлав Павел Боровичка. Невероятные случаи зарубежной криминалистики. Часть 1. Прейскурантиздат; Москва; 1991 - 1991 год
  7. Вацлав Павел Боровичка. Невероятные случаи зарубежной криминалистики. Часть 1 - 1991 год
  8. А. А. ЛЕВИ. СПРАВОЧНИК СЛЕДОВАТЕЛЯ. ОСМОТР МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ. Москва «Юридическая литература» 1982 - 1982 год
- Административное право зарубежных стран - Гражданское право зарубежных стран - Европейское право - Жилищное право Р. Казахстан - Зарубежное конституционное право - Исламское право - История государства и права Германии - История государства и права зарубежных стран - История государства и права Р. Беларусь - История государства и права США - История политических и правовых учений - Криминалистика - Криминалистическая методика - Криминалистическая тактика - Криминалистическая техника - Криминальная сексология - Криминология - Международное право - Римское право - Сравнительное право - Сравнительное правоведение - Судебная медицина - Теория государства и права - Трудовое право зарубежных стран - Уголовное право зарубежных стран - Уголовный процесс зарубежных стран - Философия права - Юридическая конфликтология - Юридическая логика - Юридическая психология - Юридическая техника - Юридическая этика -