<<
>>

§2. Особливості порушення кримінальних справ про незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів і початкового етапу розслідування

Приводом порушення кримінальної справи за ознаками злочинів, пов'язаних із незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, може бути будь-який з приводів, передбачених ст.

94 КПК України. Але для обгрунтованості порушення справи потрібна ретельна попередня перевірка первинного матеріалу про злочин. Зокрема, особливістю кримінальних справ даної категорії є те, що вони можуть бути порушені тільки при виявленні речовини, яка за своїми ознаками є предметом злочинів, передбачених ст. ст. 305-322 КК України. У більшості випадків особа, що здійснює попередню перевірку (орган дізнання, слідчий), не може самостійно і безпомилково вирішити це питання через відсутність необхідних для цього знань.

Вилучені речовини повинні бути направлені для попереднього дослідження в експертно-криміналістичний підрозділ

so 608 ся

УМВС або у НДІСЕ Міністерства юстиції. Після отримання довідки про те, що вилучена речовина є наркотичною, а її кількість (вага) досягає межі, за яку встановлена кримінальна відповідальність, можливе порушення кримінальної справи[49]. Однак довідка про результат дослідження, видана спеціалістом на цій стадії кримінального процесу, має лише орієнтуюче значення для вирішення питання про порушення кримінальної справи, але не має доказового значення. Тому призначення криміналістичної експертизи наркотичних засобів відразу після порушення кримінальної справи є обов'язковим, тому що тільки висновок експерта є джерелом доказів.

Таким чином, обгрунтованість порушення кримінальних справ та притягнення осіб до кримінальної відповідальності залежить від достовірності, об'єктивності і документального закріплення таких обставин: а) належності вилучених об'єктів до наркотичних засобів; б) кількісних (вагових) характеристик вилучених наркотиків; в) незаконності дій із наркотичними засобами; г) відсутності підстав, що звільняють особу від кримінальної відповідальності.

Аналіз матеріалів слідчої практики доводить, що кримінальні справи зазначеної категорії порушуються за наявності наступних матеріалів попередньої перевірки інформації про злочин:

1) рапорту співробітника ОВС (йдеться про обставини затримання, очевидців, речові докази та ін.);

2) протоколу затримання, особистого огляду затриманого та його речей (фіксується факт вилучення речовини, яка має характерні ознаки наркотику);

3) пояснення затриманого;

4) пояснення свідків затримання;

5) довідки спеціаліста про те, що вилучена речовина є наркотичною;

6) акта (довідки) судово-медичного (наркологічного) освідування;

7) довідки лікувально-профілактичного закладу про перебування (чи неперебування) особи на обліку з приводу вживання наркотиків;

5) протоколу про адміністративне порушення, пов'язане з наркотиками і вчинене затриманим протягом одного року;

9) довідки про особу підозрюваного (соціа.іьний статус та обставини захворювання наркоманією).

Наведені матеріали можуть бути одержані в результаті проведення правоохоронними органами тактичних операцій «контрольована поставка» та «оперативна закупка», передбачених Законом України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними». Контрольована поставка (ст. 4 Закону) е сукупністю оперативно-розшукових та слідчих дій, у процесі яких партія наркотичних засобів, виявлена оперативним шляхом або така, що викликає підозру, допускається до транспортування з однієї місцевості в іншу для виявлення кінцевого пункту призначення, місця відправлення, його ініціатора та вантажоодержувача, а також всіх інших осіб, причетних до незаконного транспортування таких засобів. Оперативна закупка (ст, 5 Закону) є методом опера- тивно-розшукової діяльності для одержання доказів злочинної діяльності наркоділків і полягає у викритті збувачів наркотиків шляхом здійснення контрольованої покупки у них предмета злочину[50]. Оперативна закупка може здійснюватися як на стадії дослідного документування злочинної діяльності осіб зазначеної категорії у справах оперативного обліку, так і під час досудового слідства у разі одержання даних про таку діяльність інших осіб, причетних до розслідуваного злочину.

Фактичні результати оперативної закупки, відповідним чином зафіксовані, використовуються як докази у справі.

Слідчий на стадії порушення кримінальної справи зобов'язаний перевірити первинний матеріал про злочин з погляду правильності його оформлення та наявності підстав порушення кримінальної справи відповідно до вимог КПК України, Закону «Про оперативно-розшукову діяльність», відомчих нормативних актів.

У справах даної категорії підлягають з'ясуванню такі обставини:

- чи був факт незаконних дій з наркотичними засобами;

- де, коли І за яких обставин вчинено злочин, пов'язаний з наркотиками;

- ким вчинено злочин, чи притягалась раніше ця особа до кримінальної (адміністративної) відповідальності за аналогічні діяння;

- наявність обставин, що обтяжують вину;

- злочин вчинено однією особою чи групою осіб, функції кожного (хто займався вирощуванням, збутом, заготівлею і т.п.);

- хто організатор злочину;

- яка кількість наркотичних засобів вилучена і до якого виду наркотиків вони належать;

- яким способом виготовлено наркотичні засоби і яке обладнання при цьому використовувалось;

- що служило сировиною для виготовлення наркотичних засобів, звідки його постачали;

- чи залучалися неповнолітні і дорослі особи до немедичного вживання наркотиків;

- характер та розмір матеріальної шкоди;

- які обставини сприяли вчиненню цього злочину.

Для вирішення цих завдань проводяться слідчі дії, оператив- но-розшукові та інші заходи, послідовність яких залежить від слідчої ситуації, що склалась. Залежно від характеру і повноти первинних матеріалів про злочин можна виділити наступні типові слідчі ситуації.

Ситуація 1. Кримінальна справа порушена у зв'язку із затриманням підозрюваного під нас або відразу після вчинення ним протиправних дій з наркотиками. У цій ситуації висуваються і перевіряються такі версії: а) виявлені наркотичні засоби придбано підозрюваним у невідомого йому збувана наркотиків; б) підозрюваний - постійний клієнт у збувана; в) підозрюваний виготовляє наркотики дня себе із придбаної, добутої або самостійно вирощеної ним наркосировини; г) затримана особа є членом злочинного угруповання, що займається наркобізнесом; д) виявлені у підозрюваного наркотичні лікарські засоби викрадено з лікувального закладу, аптеки, іншої медичної установи ним самим або іншої особою.

Для ситуації типовими є такі слідчі дії та ОРЗ: а) затримання та особистий обшук підозрюваного; б) огляд місця затримання; місцевості, де вирощувалось наркотиковмісна культура; приміщень, де зберігались наркотику сировина для їх виготовлення; б) огляд наркотиковмісних засобів, документів, предметів, одягу затриманого; г) медичне освідування затриманого (якщо не було проведено до порушення кримінальної справи) з метою встановлення його стану; д) призначення криміналістичної експертизи наркотичних засобів, а також судово-медичної, наркологічної, психіатрічної та інших експертиз, в яких виникає потреба; е) обшук або виїмка за місцем проживання, роботи підозрюваного; є) допит підозрюваного; допит свідків; ж) ОРЗ, спрямовані на встановлення всіх злочинних зв'язків, місць зберігання, каналів збуту тощо.

Ситуація 2. Кримінальна справа порушена у звязку із повідомленням про викрадення наркотиковмісних препаратів з приміщення аптеки (хімфармпідприемтсва, медичної установи). Типовими є версії, які висуваються за такими питаннями і обставинами: чи було ви- крадешія, хто його вчинив; про спосіб, час і систему вчинення розкрадань; кількість викрадених наркотиків І місце їх схову; канали і шляхи збуту; наявність злочинних формувань при розкраданні; обставини, що сприяли викраденню; мета викрадення.

Під час розкриття розглядуваних злочинів здійснюються такі дії і заходи: а) огляд місця події; б) допити працівників об'єкта, звідки викрадено наркотики; в) ОРЗ, спрямовані на перевірку запідозрених у викраденні осіб, а також раніше засуджених за незаконний обіг наркотиків, наркоманів, токсикоманів і місць, де вони можуть перебувати; г) ОРЗ в жилому районі, що прилягає до місця злочину, для виявлення кубел або місць, де проживають особи, що займаються наркобізнесом; опитування громадян, що знаходилися неподалік від місця події; організації засідок у місцях збереження наркотиковмісних препаратів (якщо є дані про можливий напад на ці об'єкти); д) використання оперативно- розшукових і криміналістичних обліків органів внутрішніх справ;

е) проведення ОРЗ для виявлення фактів збуту наркотиків; є) здійснення перевірок за фактами доставляння в .лікарні і медичні установи осіб з ознаками наркотичного сп'яніння чи отруєння (направлення подібних орієнтувань в інші органи внутрішніх справ); ж) вивчення матеріалів аналогічних кримінальних справ («ввдмовних» матеріалів), оперативних матеріалів; з) призначення експертиз.

Якщо при здійсненні ОРЗ та слідчих дій вилучаються лікарські наркопрепарати, то варто враховувати їх форми (таблетки, порошки, розчини), що можуть указувати на їх викрадення з хі- мфармгтщприємств або з медичних установ. Якщо вилучаються підроблені медичні рецепти, то висувається версія про те, що підозрюваний пов'язаний з медичними працівниками. Слідчі версії, які стосуються випадків порушення правил зберігання, перевезення, видачі нароктичних засобів, висуваються з урахуванням можливих наслідків цих порушень.

<< | >>
Источник: В. Д. Берназ И ДР.. Криміналістка : підручник / [В. Д. Берназ В. В. Бірюкои, К 82 А, Ф. Волобуєві ; за заг. рщ. А. Ф. Волобуева ; МВС України, Харк. над. ун-т внутр. справ, - X, ; ХНУВС,2011. - 666 с.; іл. С. 657-664.. 2011

Еще по теме §2. Особливості порушення кримінальних справ про незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів і початкового етапу розслідування:

  1. ЗМІСТ
  2. §2. Особливості порушення кримінальних справ про незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів і початкового етапу розслідування
- Административное право зарубежных стран - Гражданское право зарубежных стран - Европейское право - Жилищное право Р. Казахстан - Зарубежное конституционное право - Исламское право - История государства и права Германии - История государства и права зарубежных стран - История государства и права Р. Беларусь - История государства и права США - История политических и правовых учений - Криминалистика - Криминалистическая методика - Криминалистическая тактика - Криминалистическая техника - Криминальная сексология - Криминология - Международное право - Римское право - Сравнительное право - Сравнительное правоведение - Судебная медицина - Теория государства и права - Трудовое право зарубежных стран - Уголовное право зарубежных стран - Уголовный процесс зарубежных стран - Философия права - Юридическая конфликтология - Юридическая логика - Юридическая психология - Юридическая техника - Юридическая этика -