<<
>>

§1. Поняття обшуку, його види та значення при розслідуванні злочинів

Обшук - це сліпця дія, змістом якої є примусове обстеження приміщень і споруд, ділянок місцевості або окремих громадян з метою відшукання і вилучення предметів та документів, що мають значення для справи, а також виявлення розшукуваних осіб.

Процесуальні підстави і порядок проведення обшуку регламентовані ст. ст. 177,179-186,188,189 КПК України.

Зазвичай проведення обшуку пов'язане з вторгненням у сферу таких прав, як недоторканність особи і житла, на збереження банківської таємниці. Тому проведення цієї слідчої дії повинно спиратися на суворе дотримання встановлених законом умов. У ст. ЗО Конституції України встановлюється, щ5 проникнення в житло або в інше володіння особи для проведення обшуку чи огляду можливо тільки за вмотивованим рішенням суду. Згідно зі ст. 177 КПК України обшук проводиться за мотивованою постановою слідчого з санкції прокурора, за виключенням обшуку житла чи іншого володіння особи, який проводиться лише за вмотивованою постановою судці за поданням слідчого за згодою прокурора.

Зважаючи на специфіку обшуку, який нерідко є невідкладною слідчою дією, закон дозволяє слідчому у випадках, що не припускають зволікання, проводити його без постанови суду, але з обов'язковим повідомленням прокурора про проведений обшук протягом доби. У невідкладних випадках, пов'язаних зі рятуванням життя та майна чи з переслідуванням осіб, підозрюваних у скоєнні злочину, обшук у житлі чи в іншому володінні особи може бути проведений без постанови судді. У цьому випадку у протоколі вказують причини, які обумовили проведення обшуку без постанови судді з направленням прокурору протягом доби копії протоколу.

Згідно зі ст. 183 КПК України обстеження приміщень або інших об'єктів можливе в примусовому порядку без присутності осіб, які займають приміщення. Слідчий має право розкривати замкнені приміщення та сховища, якщо власник відмовляється їх вичинити.

У разі проведення обшуку чи виїмки в банківських установах правоохоронні органи повинні керуватися ще й Законом України від 07.12.2000 № 2121-ІІІ «Про банки і банківську діяльність». Згідно з п. п. 2, 3 ч. 1 ст. 62 цього Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду; а органам прокуратури, Служби безпеки, Міністерства внутрішніх справ України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної або фізичної особи - за конкретний проміжок часу.

Відповідно до кримінально-процесуального закону, метою обшуку є виявлення знарядь злочину, речей та цінностей, що здобуті злочинним шляхом, а також інших предметів і документів, які мають значення для встановлення істини у справі або забезпечення цивільного позову. Крім того, метою обшуку може бути виявлення осіб, які розшукуються, трупів і тварин. Обшук може бути проведений не тільки для розшуку злочинця (в разі ухилення обвинуваченого від слідства і суду, втечі арештованого з-під варти), але й з метою виявлення особи в разі незаконного позбавлення ц волі. Вельми ефективним для відшукання обвинуваченого або підозрюваного є обшук, направлений на виявлення матеріалів, що характеризують його особу, розкривають його минуле, зв'язки, плани і наміри, тобто дані, що можуть підказати, де знаходиться особа, які розшукується, як і де її слід шукати. Одночасно ці дані допомагають з'ясувати причини і умови, що сприяли вчиненню злочину {ст. 23 КПК України).

Додатковою метою обшуку є виявлення і вилучення речей і предметів, вилучених з цивільного обігу І заборонених для використання (переважно це предмети, які служать об'єктами державної монополії або можуть бути використані для вчинення суспільно небезпечних дій), а також забезпечення можливої конфіскації майна і забезпечення цивільного позову згідно зі ст. 126 КПК України. При обшуку з метою подальшого відшкодування збитків і накладення арешті/ на майно відшуканню підлягають: матеріальні цінності; матеріали, що вказують на осіб, які приховують майно, що підлягає арешту, і місця його заховання; матеріали про наявність шуканого майна в місцях легального зберігання (ломбарди, банки, камери схову); матеріали, які вказують на те, що особа, яка інтересує слідство, володіє таким майном.

Накладення арешту на майно як міра процесуального примусу пов'язано з обмеженням конституційного права особи на власність і використовується слідчим для забезпечення цивільного позову і можливої конфіскації майна. При накладенні арешту провадитися опис майна. При цьому вилученню підлягають предмети, що не мають доказового значення, а становлять інтерес тільки як матеріальні цінності, на які може бути звернене стягнення.

При проведенні обшуку слідчим вирішуються наступні тактичні завдання: а) відшукання і вилучення предметів, що мають доказове значення; б) виявлення розшукуваної особи, а також матеріалів, що її характеризують І можуть полегшити розшук;

в) виявлення майна, що забезпечує відшкодування збитків і можливу конфіскацію, а також вилучення предметів і документів, заборонених до обігу. Проведенням обшуку слідчий може вирішувати всі вказані завдання одночасно або лише деякі з них.

Фактичні дані, на основі яких приймається рішення про проведення обшуку і виїмки, слідчий отримує, перш за все, з процесуальних джерел. Проте при цьому не можна ігнорувати й орієнтуючу інформацію, одержану в результаті проведення оператив- но-розшукових заходів. Такі відомості слід зіставити з матеріалами справи, і якщо вони підтверджуються іншими даними, то у вказаному місці може бути проведений обшук або виїмка.

Обшук як слідчу дію необхідно відрізняти від оперативно- розшукових дій, що регламентуються Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність» і мають на меті отримання розвідувальної інформації шляхом негласного проникнення оперативного працівника в житлове або інше приміщення. Така інформація конфіденційна, вона не має доказового значення у справі, але є орієнтуючою.

Обшук має спільні ознаки з деякими адміністративно-процесуальними діями. Зокрема існують труднощі в розмежуванні об- щуку і митного огляду. Обшук і митний огляд - це дії, які близькі за своїм змістом, проте розрізняються за суб'єктом здійснення, процесуальним характером і значущістю результатів.

Чинне законодавство передбачає проведення особистого огляду як виняткової форми митного контролю, що здійснюється за письмовою постановою керівника митного органу або особи, яка його заміщує. Особистий огляд проводиться в ізольованому приміщенні, що відповідає встановленим санітарно-гігієнічним вимогам, посадовою особою митного органу однієї статі з громадянином, який оглядається, у присутності не менш як двох понятих тієї ж статі (ст. 57 Митного кодексу України),

Залежно від характеру обшукуваних об'єктів розрізняють наступні види обшуку: обшук у приміщеннях, обшук ділянок місцевості, особистий обшук. Залежно від того, чи обшукувався раніше даний об'єкт, обшук може бути первинним, повторним і додатковим. За способом організації обшуки поділяють на одиничні і групові.

Обшук у приміщеннях. Обшуки в житлових, службових і підсобних приміщеннях складаються з обстеження окремих частин і вузлів будівлі і обстеження внутрішньої обстановки: меблів і інших рухомих предметів. Членам слідчо-оперативної групи необхідно мати уявлення про основні властивості об'єктів, які обстежуються, для того щоб забезпечити перевірку різних конструктивних порожнеч і ділянок, де можуть бути створені сховища.

Обшук ділянок місцевості здійснюється у тих випадках, коли одержані відомості про переховування певних об'єктів, що мають значення у справі, на ділянці місцевості, яка знаходиться у власності (володінні) певної особи. Відшукувані об'єкти можуть бути закопані у землю, приховані у дуплах дерев, під камінням тощо. Виявлення викинутих або втрачених предметів і інших об'єктів, що інтересують слідство, досягається в результаті планомірного і уважного обстеження обшукуваної території. Для обстеження водоймища використовуються спеціальні засоби, залучаються водолази.

Особистий обшук, як правило, є складовою частиною обшуку в приміщеннях чи ділянок місцевості і тому не потребує складання окремої постанови. Особистий обшук може проводитися у зв'язку із затриманням за підозрою у вчиненні злочину

(ст.

ст. 106, 115 КПК України). Метою особистого обшуку є виявлення і вилучення предметів і документів, які знаходять при особі (на тілі чи в одязі).

Повторний обшук проводиться у випадках, коли: а) первинний обшук проводився в несприятливих умовах; б) без необхідного спорядження і науково-технічних засобів або у зв'язку з терміновістю без залучення потрібних фахівців і достатньої кількості учасників; в) є підстави вважати, що при первинному обшуку залишилися необстеженими або недостатньо ретельно обстежені окремі об'єкти; г) виникла необхідність відшукання тих предметів, якими не цікавилися при первинному обшуку; д) е підстави вважати, що розшукувані предмети, завчасно видалені заінтересованими особами, повернені на колишнє місце; е) можливо, на вже обшуканому місці з'явилися раніше відсутні предмети, пов'язані зі злочином. Додатковий обшук проводиться у разі, коли у зв'язку з новими обставинами є необхідність обшукати частину об'єкта, яка раніше не обстежувалася.

Груповий обшук являс собою декілька одночасних обшуків, які проводяться в одній кримінальній справі, але у різних осіб і в різних місцях. Він проводиться при необхідності обшукати: а) декілька різних місць, що є у віданні однієї особи (наприклад, службовий кабінет, квартира і дача обвинуваченого); б) декілька звинувачених або підозрюваних в одній кримінальній справі;

в) звинуваченого або підозрюваного і що проживають окремо від нього, родичів або знайомих, коли є підстави вважати, що в їх житлі приховані предмети, які мають значення для розслідування. При проведенні групового обшуку особливо важливі одночасність і узгодженість дій усіх учасників слідчої дії'. Тактично правильно проведений обшук позбавляє заінтересованих осіб можливості встановити зв'язок і попередити один одного, сховатися або заховати предмети, що викривають злочинця.

<< | >>
Источник: В. Д. Берназ И ДР.. Криміналістка : підручник / [В. Д. Берназ В. В. Бірюкои, К 82 А, Ф. Волобуєві ; за заг. рщ. А. Ф. Волобуева ; МВС України, Харк. над. ун-т внутр. справ, - X, ; ХНУВС,2011. - 666 с.; іл. С. 657-664.. 2011

Еще по теме §1. Поняття обшуку, його види та значення при розслідуванні злочинів:

  1. Складання процесуальних документів при провадженні досудового слідства
  2. Призначення експертизи
  3. ЗМІСТ
  4. §4. Встановлення групової належності об'єкта при розслідуванні злочинів
  5. §6. Використання інформації, отриманої з інформаційних систем, при розслідуванні злочинів
  6. §1. Поняття та види огляду як слідчої дії
  7. §1. Поняття обшуку, його види та значення при розслідуванні злочинів
  8. Процесуальні права потерпілого як основа його процесуального становища
  9. Кримінальні процесуальні засоби забезпечення відшкодування потерпілому шкоди, завданої кримінальним правопорушенням
  10. Суб’єктивні елементи складів адміністративних правопорушень у сфері обігу зброї
- Административное право зарубежных стран - Гражданское право зарубежных стран - Европейское право - Жилищное право Р. Казахстан - Зарубежное конституционное право - Исламское право - История государства и права Германии - История государства и права зарубежных стран - История государства и права Р. Беларусь - История государства и права США - История политических и правовых учений - Криминалистика - Криминалистическая методика - Криминалистическая тактика - Криминалистическая техника - Криминальная сексология - Криминология - Международное право - Римское право - Сравнительное право - Сравнительное правоведение - Судебная медицина - Теория государства и права - Трудовое право зарубежных стран - Уголовное право зарубежных стран - Уголовный процесс зарубежных стран - Философия права - Юридическая конфликтология - Юридическая логика - Юридическая психология - Юридическая техника - Юридическая этика -