<<
>>

§3. Особливості наступного етапу розслідування злочинів, пов'язаних із пожежами

На наступному етапі розслідування вирішується завдання збирання системи доказів, що підтверджують причетність обвинувачуваного до виникнення пожежі. У ході проведення початкових слідчих дій накопичується значний обсяг інформації, що дозволяє визначити основне коло питань, які необхідно уточнити, конкретизувати і піддати додатковій перевірці.

Комплекс слідчих дій і послідовність їх проведення на наступному етапі розслідування залежать від позиції обвинувачуваного, кількості зібраних доказів, що доводять його провину, у тому випадку, коли особа визнає свою провину в інкримінованому їй злочині, діяльність слідчого повинна бути спрямована на перевірку і закріплення зібраної інформації іншими джерелами. Тут потрібно мати на увазі, що нерідко в суді підсудний змінює тактику поведінки, відмовляючись від раніше даних показань і мотивуючи це тим, що до нього застосовувалося фізичне або психічне насильство. Тому, прогнозуючи таку поведінку обвинуваченого у майбутньому, слідчому потрібно направляти зусилля на ретельну перевірку зібраних доказів.

Обвинувачений може не визнавати своєї вини і заперечувати свою причетність до пожежі, незважаючи на наявність доказів, іцо його викривають, у цій ситуації комплекс слідчих дій мас бути спрямований на перевірку і закріплення наявних даних і виявлення нових доказів, що підтверджують його провину. Зокрема, у ряді випадків під час розслідування пожеж виникає необхідність у проведенні відтворення обстановки й обставин події. Ця слідча дія може застосовуватися для встановлення обставин, що передували пожежі, для реконструкції навколишньої обстановки, що склалася на момент виникнення пожежі, уточнення результатів допиту свідків, потерпілих, підозрюваного (обвинуваченого), перевірки даних, отриманих за допомогою Інших слідчих дій.

Так, слідчий експеримент може бути проведений з метою встановлення можливості загоряння конкретних речовин, матеріалів, технологічних установок за певних умов, можливості бачити або чути які-небудь факти тощо. Перевірка показань на місці проводиться з метою виявлення злочинної поінформованості злочинця та уточнення раніше даних ним показань, виявлення нових фактів, які викривають злочинця. У ході цієї слідчої дії уточнюється обстановка, яка передувала пожежі, послідовність дій обвинувачуваного на місці події, перевіряється можливість запобігання злочинним наслідкам та інші факти.

З метою встановлення обставин пожежі і перевірки зібраних доказів призначаються експертизи: судово-медичні, речовин матеріалів та виробів, електротехнічні, пожежно-технічна та ін.

<< | >>
Источник: В. Д. Берназ И ДР.. Криміналістка : підручник / [В. Д. Берназ В. В. Бірюкои, К 82 А, Ф. Волобуєві ; за заг. рщ. А. Ф. Волобуева ; МВС України, Харк. над. ун-т внутр. справ, - X, ; ХНУВС,2011. - 666 с.; іл. С. 657-664.. 2011

Еще по теме §3. Особливості наступного етапу розслідування злочинів, пов'язаних із пожежами:

  1. ЗМІСТ
  2. §2. Особливості порушення кримінальних справ про злочини, пов'язані з пожежами, і початкового етапу розслідування
  3. §3. Особливості наступного етапу розслідування злочинів, пов'язаних із пожежами
  4. §4. Особливості тактики проведення окремих слідчих дій при розслідуванні злочинів, пов'язаних із пожежами
- Административное право зарубежных стран - Гражданское право зарубежных стран - Европейское право - Жилищное право Р. Казахстан - Зарубежное конституционное право - Исламское право - История государства и права Германии - История государства и права зарубежных стран - История государства и права Р. Беларусь - История государства и права США - История политических и правовых учений - Криминалистика - Криминалистическая методика - Криминалистическая тактика - Криминалистическая техника - Криминальная сексология - Криминология - Международное право - Римское право - Сравнительное право - Сравнительное правоведение - Судебная медицина - Теория государства и права - Трудовое право зарубежных стран - Уголовное право зарубежных стран - Уголовный процесс зарубежных стран - Философия права - Юридическая конфликтология - Юридическая логика - Юридическая психология - Юридическая техника - Юридическая этика -