<<
>>

Органи державного регулювання митною справою

Регулювання митною справою здійснюють найвищі органи держ. влади та управління України.

Головні напрями митної політики України; структура системи органів державного регулювання митної справи; розміри мит та умов митного обкладення; спеціальні митні зони та митні режими на території України; перелік товарів, експорт, імпорт та транзит яких через територію України забороняється, визначаються Верховною Радою України.

Забезпечення здійснення митної політики України відповідно до законів України; встановлення розмірів митних зборів і плати за митні процедури; координація діяльності міністерств, державних комітетів та відомств України з питань митної справи; проведення переговорів та укладання міжнародних договорів України з митних питань у випадках, передбачених законами України; подання на розгляд Верховної Ради України пропозицій щодо системи митних органів України здійснюється Кабінетом Міністрів України.

Державна митна служба України (Держмитслужба) є центральним органом виконавчої влади, який забезпечує проведення в життя державної митної політики, організовує функціонування митної системи, здійснює керівництво дорученою йому сферою управління, несе відповідальність за її стан і розвиток.

Держмитслужба у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, а також Положенням по Держмитслужбу.

Держмитслужба у встановленому порядку в межах своєї компетенції вирішує питання, що випливають із загальновизнаних норм міжнародного права та укладених Україною міжнародних договорів.

<< | >>
Источник: ОУНЮА. Адміністративне право України. 2000

Еще по теме Органи державного регулювання митною справою:

 1. 4. Співвідношення виконавчої влади, державногоуправління та адміністративного права
 2. 11_Органи управління природокористуванням і охороною навколишнього природного середовища в Україні.
 3. 1. Історія виникнення і розвитку митної справи.
 4. 4. Поняття, предмет та метод правового регулювання митного права.
 5. 5. Джерела митного права.
 6. 14. Поняття і завдання митного органу.
 7. 15. Правовий статус Державної митної служби України.
 8. 2. Поняття і зміст митної справи та митного права.
 9. 103. Поняття і значення тарифного регулювання
 10. § 9. Органи управління митною справою.
 11. Органи державного регулювання митною справою
 12. 7. Адміністративно –правове забезпечення митної справи.
 13. § 5. Реформування системи органів державного управління України в період перебудови (1985 - 1991 рр.)