<<
>>

38. Правове регулювання та порядок розгляду та вирішення справ за зверненнями громадян в органах внутрішніх справ.

Закон забезпечує громадянам України можливості для участі в управлінні державними і громадськими справами, для впливу на роботу органів виконавчої влади і місцев. самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, для відстоювання свої прав і законних інтересів та відновлення їх у разі порушення.

Звернення громадян - викладені у письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги.

Звернення розглядаються і вирішуються не більшн ніж 1 місяць від дня їх надходження.

Забороняється відмова в прийнятті та розгляді звернення з посиланням на політичні погляди, партійну належність, стать, вік, віросповідання, національність громадянина, незнання мови звернення.

Не допускається безпідставна передача розгляду звернень громадян іншим органам (ст.7, 19 закону Укр. "Про Звернення громадян")

Звернення має винятково добровільний характер.

На сьогодні загальні питання провадження з розгляду звернень громадян регулюються Кодексом адміністративного судочинства України, Законом України "Про звернення громадян". Свою подальшу конкретизацію вони знаходять у підзаконних нормативних актах Президента України, Каб.Мін. України, центральних органів виконавчої влади.

Стадії розгляду звернень:

1) Порушення справи за зверненням;

2) Розгляд справи;

3) Оскарження рішення у справі;

4) Виконання рішення у справі.

<< | >>
Источник: ОГЮА. Шпагралка по адміністративному процесу України. 2011. 2011

Еще по теме 38. Правове регулювання та порядок розгляду та вирішення справ за зверненнями громадян в органах внутрішніх справ.: