<<
>>

§ 9. Органи управління митною справою.

Регулювання митною справою здійснюють найвищі органи державної влади та управління України.

Головні напрями митної політики України; структура системи органів державного регулювання митної справи; розміри мит та умов митного обкладення; спеціальні митні зони та митні режими на території України; перелік товарів, експорт, імпорт та транзит яких через територію України забороняється, визначаються Верховною Радою України.

Забезпечення здійснення митної політики України відповідно до законів України; встановлення розмірів митних зборів і плати за митні процедури; координація діяльності міністерств, державних комітетів та відомств України з питань митної справи; проведення переговорів та укладання міжнародних договорів України з митних питань у випадках, передбачених законами України; подання на розгляд Верховної Ради України пропозицій щодо системи митних органів України здійснюється Кабінетом Міністрів України.

Спеціально уповноваженим органом державного управління в галузі митної справи є Державний митний комітет України.

Державний митний комітет України приймає нормативні акти тільки відповідно до цього Кодексу та інших законів України.

Митні органи. Безпосереднє здійснення митної справи покладається на митні органи України. Систему органів управління митною справою становлять Державний митний комітет України територіальні митні управління, митниці та інші митні установи України.

Митні органи України при проведенні в життя митної політики розв'язують такі головні завдання:

а) захист економічних інтересів України;

б) контроль за додержанням законодавства України про митну справу;

в) забезпечення виконання зобов'язань, які випливають з міжнародних договорів України стосовно митної справи;

г) використання засобів митно-тарифного та позатарифного регулювання при переміщенні через митний кордон України товарів та інших предметів;

д) вдосконалення митного контролю і оформлення товарів та інших предметів, що переміщуються через митний кордон України;

е) комплексний контроль разом з Національним банком України за валютними операціями;

є) здійснення заходів щодо захисту інтересів споживачів товарів і додержання учасниками зовнішньоекономічних зв'язків державних інтересів на зовнішньому ринку за участю Міністерства зовнішньоекономічних зв'язків України;

ж) створення сприятливих умов для прискорення товарообігу та пасажиропотоку через митний кордон країни;

з) боротьба з контрабандою та порушеннями митних правил;

и) співробітництво з митними та іншими органами зарубіжних країн, а також з міжнародними організаціями з питань митної справи;

і) ведення митної статистики.

Державний митний комітет України утворюється Президентом України.

Голова Державного митного комітету України призначається відповідно до чинного законодавства України.

Територіальні митні управління створюються Кабінетом Міністрів України. Створення, реорганізація і ліквідація митниць та інших митних установ України здійснюється Державним митним комітетом України за погодженням з Міністерством фінансів України.

<< | >>
Источник: ОУНЮА. Адміністративне право України. 2000

Еще по теме § 9. Органи управління митною справою.:

 1. 4. Співвідношення виконавчої влади, державногоуправління та адміністративного права
 2. 11_Органи управління природокористуванням і охороною навколишнього природного середовища в Україні.
 3. 1. Історія виникнення і розвитку митної справи.
 4. 2. Становлення митної справи в Україні.
 5. 7. Митні правовідносини.
 6. 15. Правовий статус Державної митної служби України.
 7. 19. Посадові особи митних органів України, їх правовий статус.
 8. § 9. Органи управління митною справою.
 9. § 30. Види актів держуправління.
 10. Форми вираження змісту управлінської діяльності
 11. Органи державного регулювання митною справою
 12. 7. Адміністративно –правове забезпечення митної справи.
 13. Поняття та правовий статус органів виконавчої влади.
 14. РОЗДІЛ 8. СТРУКТУРА АДМІНІСТРАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНУ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ НА ПРИКЛАДІ ДЕРЖАВНОЇ МИТНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ[3]
 15. § 3. Центральне і місцеве управління в Галицько-Волинській державі
 16. § 3. Державне управління на західноукраїнських землях
 17. § 5. Реформування системи органів державного управління України в період перебудови (1985 - 1991 рр.)
 18. § 3. Центральніоргани виконавчої влади
 19. Російські органи влади й управління на українських землях