<<
>>

§ 34. Органи управління зв’язком.

Правовою основою управління зв‘язком є Закон України “Про Зв’язок”, який прийнятий 16 травня 1995р.

Стаття 5 цього закону визначає основи правового регулювання управління зв‘язком.

Управління єдиною національною системою зв‘язку здійснює Кабінет Міністрів України.

Єдина національна система зв‘язку - сукупність мереж зв‘язку загального користування, відомчих та подвійного призначення , які забезпечують задоволення потреб споживачів ( підприємств, установ, організацій, населення тощо) у послугах зв‘язку.

Центральним органом управління національною системою зв‘язку, підпорядкованим Кабінету Міністрів, є Державний комітет зв‘язку України. Він виконує такі функції:

? видає ліцензії на окремі види діяльності в галузі зв‘язку і здійснює контроль за дотриманням ліцензіаром їх умов;

? здійснює нагляд за функціонуванням засобів зв‘язку всіх форм власності у мережах зв‘язку загального користування та взаємодіючими з іншими засобами зв‘язку відомчих мереж зв‘язку та мереж подвійного призначення;

? здійснює контроль за якістю надання послуг зв‘язку операторами в мережах зв‘язку загального користування і подвійного призначення всіх форм власності;

? контролює дотримання граничних тарифів на послуги зв‘язку;

? організує наукові розробки та розробки стандартів для галузі.

При Кабінеті Міністрів України створена також Державна комісія з питань зв‘язку і радіочастот .Саме вона вирішує питання координації роботи міністерств і відомств щодо створення , розвитку , забезпечення функціонування єдиної національної системи зв‘язку, розподілу і використання радіочастот , а також забезпечення електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів.

При Кабінеті Міністрів Укр. Функціонує Головне Управління з питань радіочастот , яке є центральним органом державної виконавчої влади в галузі розподілу та використання радіочастот.

Питання організації, координації взаємодії та функціонування мереж зв‘язку всіх форм власності, що стосуються оборони і безпеки України , погоджуються з відповідними міністерствами і відомствами в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Управління відомчими мережами технологічного зв‘язку та мережами зв‘язку з подвійним призначенням, а також мережами, що не знаходяться в загальнодержавній формі власності., забезпечуються їх власниками.

<< | >>
Источник: ОУНЮА. Адміністративне право України. 2000

Еще по теме § 34. Органи управління зв’язком.:

 1. 12_Компетенція органів управління природокористуванням і охороною навколишнього середовища.
 2. § 9. Органи управління митною справою.
 3. § 31. Органи управління соціальним захистом населення і їх повноваження.
 4. § 34. Органи управління зв’язком.
 5. § 53. Організаційна структура і штати органів управління.
 6. § 81. Органи управління у сфері фінансів та кредитування.
 7. § 84. Органи управління у сфері юстиції та їх повноваження.
 8. Організаційна структура управління
 9. Регламент органу державного управління
 10. Системограма фахової освіти керівників в органах державної влади та управління
 11. § 1. Вищі органи влади та управління