<<
>>

§ 39. Органи управління промисловістю України.

В системі органів управління промисловістю України можна виділити три підсистемі: 1. Президентська , 2. Підсистема Кабінету Міністрів, 3.підсистема безпосереднього управління підприємством.

1. Президент та його адміністрація. Законодавчою основою їх діяльності є Конституція України (голова держави та виконавчої влади проводить у життя Конституцію та закони через систему виконавчої влади).

2. Кабінет Міністрів (КМ) е органом державн. виконавч. влади підпорядкованої , підзвітної та відповідальної Президенту. Керується основним та поточними законами, указами та розпорядженнями Президента. КМ складається: прем’єр-міністр, перший віце-прем’єр міністр, віце-прем’єр міністр, міністри, голови Держкомітетів. КМ об’єднує і спрямовує роботу міністерств та Державних комітету.

Організаційна структура міністерств – центральний апарат (включає управління галузево-виробничі, функціональні; відділи; служби; підприємства, установи, об’єднання, концерни тощо). В Україні міністерства управляють окремими галузями (праці, економіки, охорони навколишнього середовища, соціального захисту населення від наслідків аварії на ЧАЕС, молоді і спорту); а також відають окремими функціями адміністративної діяльності (енергетики та електрифікації, внутрішніх справ, захисту, культури, в справах будівництва і архітектури, машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії, оборони, транспорту, юстиції).

3. Органи безпосереднього управління – адміністрація підприємств та установ. До представників адміністрації належать службові особи, які виконують функції організаційно-розпорядчого характеру, їхні акти мають юридично обов’язковий характер, а дії здатні породжувати юридичні наслідки, бути підставою для юридичних актів.

Директорі, начальники, інспектори,

Управляючі ____________ і ____________ інструкторі,

Керуючі заступники службові особи.

Адміністрація держав. підприємств перебуває у подвійному підпорядкуванні:

1. Адміністрації органу вищого рівня.

2. Загальних зборів (рад) трудового колективу, чиї рішення, прийняті на основі законодавства є для адміністрації обов’язковими.

3. Участь трудящих в управлінні підприємством складається з:

розподіл прибутку (преміальні на підставі економії, зниження затрат виробництва, зростання продуктивності праці);

участь у власності (колективна) – право купувати акції, тобто стати власником майна підприємства;

участь в управлінні (виробничі ради, консультаційні комітети).

<< | >>
Источник: ОУНЮА. Адміністративне право України. 2000

Еще по теме § 39. Органи управління промисловістю України.:

 1. 54. Гарантії прав та інтересів сільськогосподарських організацій і підприємств.
 2. 99. Правове забезпечення ведення основних і допоміжних галузей виробництва. Правове регулювання ведення підсобних виробництв і промислів.
 3. 66. Правовий статус державної виконавчої служби.
 4. § 39. Органи управління промисловістю України.
 5. § 2. Місцеве управління
 6. § 3. Державне управління на західноукраїнських землях
 7. § 1. Система управління УНР періоду Української Центральної Ради
 8. § 2. Організація управління в Українській гетьманській державі
 9. § 1. Центральне та місцеве управління 20 - 30-х років
 10. § 2. Державне управління України в роки Великої Вітчизняної війни
 11. § 3. Державне управління в перші повоєнні роки і в період десталінізації (1945 - перша половина 1960-х рр.)
 12. Реформи М. Хрущова та їх наслідки для України
 13. 2.3. Збагачення державницьких традицій у добу Української революції (1917 – 1921 рр.)
 14. 2. ОРГАНИ УРЯДОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
 15. 1. ПРОЦЕС ПЕРЕБУДОВИ І ЗМІНИ В СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОМУ ЖИТТІ УКРАЇНИ