<<
>>

Апарат держави

Апарат держави — система всіх державних органів, які здійснюють завдання та

виконують певні функції держави. Основними принципами державного апарату

України є: демократизм; національна рівноправність; законність;

суверенність; поділ влади; соціальна справедливість; гуманізм і милосердя;

поєднання переконання і примусу; гласність, відкритість і врахування

громадської думки.

Принцип демократизму в Україні характеризується тим, що

державний апарат формується з волі більшості населення, виражає та виконує

волю громадянського суспільства. Як корінна, так і решта національних груп,

що проживають на території України, є рівноправними. Держава гарантує всім

здійснення, охорону, захист і відтворення політичних, економічних,

громадських, соціальних і культурних прав. Державний апарат організується й

діє на підставі законів. Його діяльність спрямовується на виконання законів

у порядку, передбаченому чинним законодавством. Державний апарат є єдиним

носієм влади на засадах самостійності й незалежності, виразником

суверенітету народу і нації. Державна влада в Україні здійснюється за

принципом її поділу на законодавчу, виконавчу й судову. Єдиним органом

законодавчої влади є Верховна Рада України, виконавчої — Кабінет Міністрів

України. Правосуддя в Україні здійснюється виключно Конституційним,

загальними та господарськими (арбітражними) судами. Принцип соціальної

справедливості державного апарату означає, що його завданням є забезпечення

соціальної злагоди, між різними частинами суспільства. Державний апарат

визначає, гарантує, допомагає здійснювати всім верствам населення їхні

суб'єктивні права, охороняє та захищає основні права людини і громадянина,

віддаючи пріоритет загальнолюдським цінностям. Важливим принципом

державного апарату України є поєднання методів виховання і примусу. Примус

до осіб застосовується лише тоді, коли вичерпано всі методи переконання.

Свої функції державний апарат виконує відкрито, співпрацює з різними

громадськими об'єднаннями і рухами, вивчає громадську думку і враховує її в

організації та здійсненні покладених на нього завдань. Державний апарат є

системою державних органів, що здійснюють свої функції, реалізуючи волю

громадянського суспільства, всього українського народу.

<< | >>
Источник: Волкобой И.. Шпаргалка по теории государства и права (на украинском языке). 2011

Еще по теме Апарат держави:

  1. Поняття та ознаки держави
  2. Апарат держави
  3. § 4. Поняття держави, основні ознаки.
  4. §5. Механізм держави і його структура.
  5. Розділ ІЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА ЯК НАУКАІ НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА
  6. ТЕМА і. ПОНЯТТЯ, СУТНІСТЬ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ ДЕРЖАВИ
  7. ТЕМА 2. ФОРМА ДЕРЖАВИ
  8. ТЕМА 3. МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВИ
  9. ТЕМА 5. ДЕРЖАВА У ПОЛІТИЧНІЙ СИСТЕМІ СУСПІЛЬСТВА
  10. ТЕМА 6. СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА
- Административное право зарубежных стран - Гражданское право зарубежных стран - Европейское право - Жилищное право Р. Казахстан - Зарубежное конституционное право - Исламское право - История государства и права Германии - История государства и права зарубежных стран - История государства и права Р. Беларусь - История государства и права США - История политических и правовых учений - Криминалистика - Криминалистическая методика - Криминалистическая тактика - Криминалистическая техника - Криминальная сексология - Криминология - Международное право - Римское право - Сравнительное право - Сравнительное правоведение - Судебная медицина - Теория государства и права - Трудовое право зарубежных стран - Уголовное право зарубежных стран - Уголовный процесс зарубежных стран - Философия права - Юридическая конфликтология - Юридическая логика - Юридическая психология - Юридическая техника - Юридическая этика -