<<
>>

Форми здійснення демократії

Народовладдя в Україні реалізується на основі Конституції через інститути

безпосередньої (прямої) чи представницької (виборної) демократії. До

інститутів безпосередньої демократії, які забезпечують ухвалення державного

рішення прямим волевиявленням народу, відносять: референдум; обговорення

проектів нормативних актів; участь у виборах органів державної влади;

загальні збори (збір) громадян; звіти депутатів і виконавчих органів перед

населенням.

Представницька демократія — засіб реалізації волі народу через

обраних ним представників в органи влади — насамперед, народних депутатів,

Президента, інколи суддів. Референдум — голосування населення всієї держави

(загальнодержавний референдум) або певної частини її населення (місцевий

референдум) з метою вирішення найважливіших питань державного і суспільного

життя. Референдум і вибори мають загальний метод здійснення — голосування,

але різняться своїм предметом. Вибори проводяться для визначення особи,

яка, на думку більшості виборців, найбільш гідна обіймати виборну посаду.

Завдання референдуму — вирішення важливих питань, не пов'язаних із наданням

юридичної сили мандатам якихось осіб. Це можуть бути затвердження, зміна чи

скасування законів, вирішення проблем територіального устрою в межах

держави тощо. У науковій літературі та в законотворчій практиці поряд із

терміном "референдум" інколи застосовується термін "плебісцит". У багатьох

випадках їхній зміст рівнозначний. Але між ними вбачають і різницю, яка

полягає в тому, що референдум регламентується нормами конституційного права

певної держави і його предметом може бути досить широке коло питань.

Підстави й порядок проведення плебісциту в основному врегульовуються

міжнародно-правовими актами, і його предметом у більшості випадків є

вирішення територіальних спорів між різними державами.

<< | >>
Источник: Волкобой И.. Шпаргалка по теории государства и права (на украинском языке). 2011

Еще по теме Форми здійснення демократії:

 1. Форми здійснення демократії
 2. Форма держави
 3. 32. Загальна характеристика Концепції адміністративної реформи.
 4. 2.4. Загальнотеоретична характеристика правової системи Європейського Союзу
 5. 3.3. Механізм взаємодії правової системи України з правовими системами Ради Європи та Європейського Союзу
 6. ТЕМА і. ПОНЯТТЯ, СУТНІСТЬ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ ДЕРЖАВИ
 7. ТЕМА 2. ФОРМА ДЕРЖАВИ
 8. §3. Здійснення права на житло через його будівництво житлово-будівельними кооперативами
 9. МЕНЕДЖМЕНТ
 10. Принципи здійснення адміністративної реформи
 11. АДМІНІСТРАТИВНА РЕФОРМА:
 12. 4. 5. Традиції та новації виконавчої влади незалежної України
- Административное право зарубежных стран - Гражданское право зарубежных стран - Европейское право - Жилищное право Р. Казахстан - Зарубежное конституционное право - Исламское право - История государства и права Германии - История государства и права зарубежных стран - История государства и права Р. Беларусь - История государства и права США - История политических и правовых учений - Криминалистика - Криминалистическая методика - Криминалистическая тактика - Криминалистическая техника - Криминальная сексология - Криминология - Международное право - Римское право - Сравнительное право - Сравнительное правоведение - Судебная медицина - Теория государства и права - Трудовое право зарубежных стран - Уголовное право зарубежных стран - Уголовный процесс зарубежных стран - Философия права - Юридическая конфликтология - Юридическая логика - Юридическая психология - Юридическая техника - Юридическая этика -