<<
>>

Проблеми становлення демократії в плюралістичному суспільстві Вичерпаність мажоритаристських концепцій демократії.

Протягом тривалого часу європейські концепції демократичного правління базувалася головним чином на ідеях Просвітництва. Основними їх постулатами були вибори державної влади як ключовий елемент демократії, мажоритаризм (влада більшості), юридична рівність громадян тощо.

Зазначені постулати кристалізувалися в період становлення європейських націй, яке відбувалось в ході антифеодальних революцій.

Протягом останнього століття в світі відбуваються абсолютно нові процеси, пов’язані з становленням постіндустріального суспільства. Це суспільство, в якому основним засобом виробництва стають інформація, знання, культура, в якому внаслідок пришвидшення поділу праці зростає соціальна диференціація, а саме суспільство стає плюралістичним, гетерогенним, мережевим. В такому суспільстві принципово неможливо формування більшості. Приходу широких мас в політику сприяв технічний прогрес, зокрема розповсюдження культурних зразків, спочатку завдяки винайденню друкарського верстату, пізніше - розвиткові інших комунікаційних технологій (радіо, телебачення, інтернет). Політичне середовище, так само, як і суспільство, стає плюралістичним.

Цим тенденціям суспільного розвитку перестають бути адекватними мажоритаристські концепції демократії, побудовані на ідеї влади розуму. Ще в першій половині ХХ ст. В.Старосольський зауважував, що зазначені концепції виходять з того, що є правильне політичне рішення, а всі інші неправильні. Виборці можуть помилитися і обрати неправильне рішення. Демократія дає змогу виправити цю помилку на наступних виборах. На цьому побудована демократія більшості.

Проте, зазначає дослідник, ситуація виглядає інакше, коли політична боротьба мотивується не прагненням віднайти правильне рішення, а нераціональними мотивами, до яких він відносить, зокрема, й політичні інтереси: “Коли ж поміж більшістю та меншістю є різниця не тільки в методах мислення, але коли їх ділять також різниці непримиримих одних з іншими інтересів, тоді, розуміється, немає жодної надії на якесь перетворення меншості у більшість.”

Концепція демократії, згідно з якою вона є правлінням більшості, абсолютно не підходить задля збереження в цій ситуації суспільної єдності. Те ж саме стосується й різних соціальних груп, які формуються в різних соціальних умовах, де культивуються різні культурні цінності.

<< | >>
Источник: Панібудьласка В.Ф. та ін.. Політологія: Політичні системи в умовах демократизації. Тексти лекцій. - К.:КНУБА,2008. - 104 с.. 2008

Еще по теме Проблеми становлення демократії в плюралістичному суспільстві Вичерпаність мажоритаристських концепцій демократії.: