<<
>>

Ключові постулати сучасних теоретичних концепцій політичної демократії

Демократія як процес, що постійно розвивається, акцентування не стільки на канонах демократії, скільки на демократизаційних тенденціях суспільної трансформації

Відмова від універсальних моделей демократичного політичного устрою, акцентування на багатоманітності національно-культурних форм демократії, які базуються на багатовіковому історичному досвіді народів

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- о------------------------------------------------------------------------------------------

Самоврядування як ключовий елемент демократії.

Йдеться не лише про місцеве самоврядування, а й в цілому про суспільство як спільноту самоврядних асоціацій громадян

Політична участь як одна з ключових ознак демократії. Залежність демократичної трансформації не стільки від вертикальних зв’язків у межах ієрархії суспільного управління, скільки від ефективності горизонтальних комунікацій

Відмова від “боротьбистських” концепцій, наголос на співробітництві соціальних та політичних груп. В центрі пошуків демократичних моделей опиняється проблема досягнення суспільної згоди

Перенесення акцентів з визначення демократії як влади більшості на захист меншості. Голос кожного громадянина, кожної соціальної групи, незалежно від політичних інтересів, чисельності, має бути почутий. Активне впровадження поняття культурної демократії. Демократія є не лише формою правління, а й способом життя

Необхідність створення інституційних та інших передумов задля запобігання прямому маніпулюванню засобами масової інформації в інтересах певних політичних угруповань. ЗМІ повинні служити суспільству, а не лише їх власникам

Відсутність прямого зв’язку, жорсткої залежності між характером демократичних перетворень та рівнем економічного розвитку

4.

<< | >>
Источник: Панібудьласка В.Ф. та ін.. Політологія: Політичні системи в умовах демократизації. Тексти лекцій. - К.:КНУБА,2008. - 104 с.. 2008

Еще по теме Ключові постулати сучасних теоретичних концепцій політичної демократії: