<<
>>

Поняття та принципи виборчого права

Під виборчою системою України розуміється передбачений законодавством

порядок формування представницьких органів держави. Усі норми

законодавства, які регламентують цей порядок, у сукупності складають

виборче право.

Основними його джерелами є Конституція України, Закони

України: "Про вибори народних депутатів України" від 24 вересня 1997 р.,

"Про вибори Президента України" у редакції від 24 лютого 1994 р. У цих

нормативно-правових актах сформульовано такі головні принципи виборчого

права. Принцип загальності означає, що право обирати мають усі громадяни

України, яким на день голосування виповнилося 18 років. Принцип рівного і

прямого виборчого права означає, що громадяни України беруть участь у

виборах народних депутатів на рівних засадах і депутати обираються

безпосередньо виборцями. Таємність голосування означає, що ніякі форми

контролю за волевиявленням виборців не допускаються, а саме голосування

відбувається у спеціально обладнаній для цього кабіні чи кімнаті. Принцип

вільного й рівноправного висунення кандидатів передбачає, що всі громадяни

України, які мають право голосу, мають право висувати кандидатів.Гласність

і відкритість виборчого права означає, що підготування і проведення виборів

депутатів завжди здійснюються відкрито і гласно. Рівність можливостей для

всіх кандидатів у проведенні виборчої кампанії розумітися так, що всім

кандидатам опісля офіційної їх реєстрації надається можливість участі у

виборчій кампанії на рівних засадах, вони мають рівне право на використання

державних засобів масової інформації у них рівні можливості щодо

матеріально-технічного і фінансового забезпечення їх участі у виборчій

кампанії з боку держави. Принцип неупередженості до кандидатів з боку

державних органів, установ та організацій, органів місцевого самоврядування

вживається та обумовлює існування такого інституту виборчого права, як

увільнення кандидата від виробничих або службових обов'язків із збереженням

середньої заробітної платні за місцем роботи; принцип свободи агітації

дозволяє вести агітацію як за, так і проти кандидата в усіх засобах масової

інформації.

<< | >>
Источник: Волкобой И.. Шпаргалка по теории государства и права (на украинском языке). 2011

Еще по теме Поняття та принципи виборчого права:

 1. Поняття та принципи виборчого права
 2. § 4. Притягнення як обвинувачених окремих посадових осіб
 3. § 1. Поняття та система Особливої частини кримінального права
 4. § 3. Завдання, функції та принципи кримінального права
 5. 1. Поняття та система Особливої частини кримінального права
 6. 3.5. Адміністративно правові конфлікти
 7. 3.3. Механізм взаємодії правової системи України з правовими системами Ради Європи та Європейського Союзу
 8. 3. Принцип «політичного питання»
 9. ТЕМА 14. РЕАЛІЗАЦІЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ПРАВА
 10. Поняття та правовий статус органів виконавчої влади.
 11. 1.3. Теоретико-методологічний інструментарій дослідження
 12. 3. 2. Козацькі ради – новий етап українського державотворення
 13. 3.3. Національно-правові засади державних утворень періоду Української революції 1917 – 1921рр.
 14. 5.3. Судочинство в умовах Української революції
 15. Риси права
- Административное право зарубежных стран - Гражданское право зарубежных стран - Европейское право - Жилищное право Р. Казахстан - Зарубежное конституционное право - Исламское право - История государства и права Германии - История государства и права зарубежных стран - История государства и права Р. Беларусь - История государства и права США - История политических и правовых учений - Криминалистика - Криминалистическая методика - Криминалистическая тактика - Криминалистическая техника - Криминальная сексология - Криминология - Международное право - Римское право - Сравнительное право - Сравнительное правоведение - Судебная медицина - Теория государства и права - Трудовое право зарубежных стран - Уголовное право зарубежных стран - Уголовный процесс зарубежных стран - Философия права - Юридическая конфликтология - Юридическая логика - Юридическая психология - Юридическая техника - Юридическая этика -