<<
>>

Територіальний устрій України

Під територіальним устроєм держави розуміють її територіальну організацію,

тобто систему відносин між державою в цілому (її центральною владою) і

територіальними складовими (населенням і чинними органами суспільної

влади) положення щодо територіального устрою формулюються в розділі IX

Конституції України "Територіальний устрій України", Насамперед зазначено,

що державна територія є єдиною і цілісною, себто такою, що поєднана

спільною системою державної влади — законодавчих, виконавчих, судових і

контрольно-наглядових органів.

Рівночасно в її здійсненні слід поєднувати

централізацію та децентралізацію, що забезпечить поєднання і врахування

загальнодержавних і регіональних (місцевих) інтересів. Вказана стаття

проголошує також необхідність забезпечення збалансованості соціально-

економічного розвитку регіонів, більшої їх інтеграції, зближення,

поступового вирівнювання соціально-економічного життя. У Конституції

України визначено: Систему адміністративно-територіального устрою України

складають: Автономна Республіка Крим, області, райони, міста, райони в

містах, селища й села. З огляду на це можна стверджувати, що

адміністративно-територіальний устрій України є прирівняним: вищий рівень

складають Автономна Республіка Крим, області та міста Київ і Севастополь;

середній — райони й міста обласного підпорядкування; нижчий — райони в

містах, міста районного підпорядкування, селища і села. Принаймні, саме

відповідно до таких територіальних одиниць будується система державних

органів і система місцевого самоврядування. Конституція, попри те, що

суб'єкти складу України різняться величиною території, чисельністю й

густотою населення, проголошує рівноправність суб'єктів як між собою, так і

у відносинах із центральною владою. При цьому слід узяти до уваги, що деякі

питання, які безпосередньо стосуються до територіального устрою нашої

країни, розглянуті не тільки в розділі IX, а й в інших розділах

Конституції. Так, вказано, що держава визнає й гарантує місцеве

самоврядування в Україні "Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та

інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України є

об'єктами права власності Українського народу". Виключно всеукраїнським

референдумом вирішуються питання про зміну території України. Для

забезпечення територіальної суверенності України в ''Використання існуючих

військових баз на території України для тимчасового перебування іноземних

військових формувань можливе на умовах оренди в порядку, визначеному

міжнародними договорами України.

<< | >>
Источник: Волкобой И.. Шпаргалка по теории государства и права (на украинском языке). 2011

Еще по теме Територіальний устрій України:

 1. Територіальний устрій України
 2. § 3. Державне управління на західноукраїнських землях
 3. § 2. Організація управління в Українській гетьманській державі
 4. ЗАКОН УКРАЇНИ Про столицю України — місто-герой Київ від 15.01.1999 № 401-XIV
 5. 2.2. Історіографія національного осмислення козацької державності України
 6. 2.3. Збагачення державницьких традицій у добу Української революції (1917 – 1921 рр.)
 7. 3. 2. Козацькі ради – новий етап українського державотворення
 8. 5.3. Судочинство в умовах Української революції
 9. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 10. 5. УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА ЗА ГЕТЬМАНА П. СКОРОПАДСЬКОГО
 11. Про військовий та територіальний устрій Вольностей Запорозьких
 12. Конституція Української Народної Республіки (Статут про державний устрій, права і вольності УНР) (29 квітня 1918 p.)
 13. Декларація про державний суверенітет України[153] (Іб липня 1990 p.)
 14. Суспільний устрій
 15. Суспільно-політичний устрій і право в Галичині, на Північній Буковині та Закарпатті
 16. Конституційний процес. Конституція України 1996 р. Конституційна реформа
 17. Джерела з історії болгар України у XVIII ст.
- Административное право зарубежных стран - Гражданское право зарубежных стран - Европейское право - Жилищное право Р. Казахстан - Зарубежное конституционное право - Исламское право - История государства и права Германии - История государства и права зарубежных стран - История государства и права Р. Беларусь - История государства и права США - История политических и правовых учений - Криминалистика - Криминалистическая методика - Криминалистическая тактика - Криминалистическая техника - Криминальная сексология - Криминология - Международное право - Римское право - Сравнительное право - Сравнительное правоведение - Судебная медицина - Теория государства и права - Трудовое право зарубежных стран - Уголовное право зарубежных стран - Уголовный процесс зарубежных стран - Философия права - Юридическая конфликтология - Юридическая логика - Юридическая психология - Юридическая техника - Юридическая этика -