97.Територіальна підсудність адміністративних справ

1.Адміністративні справи вирішуються адміністративним судом за місцезнаходженням відповідача.

2. Адміністративні справи з приводу оскарження правових актів індивідуальної дії, а також дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень, які стосуються інтересів конкретної особи, вирішуються адміністративними судами за місцем проживання (перебування, знаходження) позивача.

3. Адміністративні справи з приводу оскарження нормативно-правових актів Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерства чи іншого центрального органу виконавчої влади, Національного банку України чи іншого суб'єкта владних повноважень, повноваження якого поширюються на всю територію України; адміністративні справи, відповідачем у яких є закордонне дипломатичне чи консульське представництво України, їхня посадова чи службова особа; а також адміністративні справи про анулювання реєстраційного свідоцтва політичної партії, про заборону (примусовий розпуск, ліквідацію) політичної партії вирішуються окружним адміністративним судом, територіальна юрисдикція якого поширюється на місто Київ.

4. У разі невизначеності територіальної підсудності адміністративної справи така справа розглядається місцевим адміністративним судом за вибором позивача.

<< | >>
Источник: ОУНЮА. Адміністративне право України. 2000

Еще по теме 97.Територіальна підсудність адміністративних справ:

  1. § 2. Суб'єкти цивільного позову в кримінальному процесі
  2. 39. Інстанційна підсудність адміністративних справ
  3. 97.Територіальна підсудність адміністративних справ
  4. § 2. Місцеве управління
  5. 5.2. Козацьке судочинство та його традиції
  6. Перша кодифікація радянського права в Україні
  7. Нормативно-правова регламентація інституту перегляду судових рішень адміністративних судів
  8. Зарубіжний досвід визначення адміністративно-правового статусу прокуратури