69. Підсудність та компетенція адміністративних судів в Україні.

Компетенція адміністративних судів щодо вирішення адміністративних справ. Стаття 17.

1. Компетенція адміністративних судів поширюється на: 1) спори фізичних чи юридичних осіб із суб'єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи правових актів індивідуальної дії), дій чи бездіяльності; 2) спори з приводу прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби; 3) спори між суб'єктами владних повноважень з приводу реалізації їхньої компетенції у сфері управління, у тому числі делегованих повноважень, а також спори, які виникають з приводу укладання та виконання адміністративних договорів; 4) спори за зверненням суб'єкта владних повноважень у випадках, встановлених законом; 5) спори щодо правовідносин, пов'язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму. 2. Компетенція адміністративних судів не поширюється на публічно-правові справи: 1) що віднесені до юрисдикції Конституційного Суду України; 2) що належить вирішувати в порядку кримінального судочинства; 3) про накладення адміністративних стягнень; 4) щодо відносин, які відповідно до закону, статуту (положення) об'єднання громадян віднесені до його внутрішньої діяльності або виключної компетенції.

<< | >>
Источник: ОГЮА. Шпагралка по адміністративному процесу України. 2011. 2011

Еще по теме 69. Підсудність та компетенція адміністративних судів в Україні.:

 1. 42.Компетенція адміністративних судів
 2. 67. Система та структура адміністративних судів в Україні.
 3. Особливості перегляду рішень адміністративних судів по окремим категоріям адміністративних справ
 4. 39. Інстанційна підсудність адміністративних справ
 5. 76.Предметна підсудність адміністративних справ
 6. 97.Територіальна підсудність адміністративних справ
 7. Адміністративна компетенція прокуратури України
 8. Принципи перегляду судових рішень адміністративних судів
 9. Особливості перегляду судових рішень адміністративних судів у порядку апеляційного та касаційного провадження
 10. Підстави і порядок перегляду судових рішень адміністративних судів за нововиявленими обставинами
 11. 2. Вирішення проблем організації діяльності органів судової влади в аспекті перегляду рішень адміністративних судів
 12. Нормативно-правова регламентація інституту перегляду судових рішень адміністративних судів
 13. РОЗДІЛ 2. СТАДІЇ ПЕРЕГЛЯДУ СУДОВИХ РІШЕНЬ АДМІНІСТРАТИВНИХ СУДІВ
 14. Сутність і місце перегляду судових рішень адміністративних судів України як конституційної гарантії судового захисту
 15. РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПЕРЕГЛЯДУ СУДОВИХ РІШЕНЬ АДМІНІСТРАТИВНИХ СУДІВ ЯК КОНСТИТУЦІЙНОЇ ГАРАНТІЇ СУДОВОГО ЗАХИСТУ
 16. РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПЕРЕГЛЯДУ СУДОВИХ РІШЕНЬ АДМІНІСТРАТИВНИХ СУДІВ УКРАЇНИ ЯК КОНСТИТУЦІЙНОЇ ГАРАНТІЇ СУДОВОГО ЗАХИСТУ
 17. 1.1 Поняття та зміст адміністративно-правового забезпечення функціонування системи електронних закупівель в Україні
 18. 2.3. Адміністративні процедури адміністративно-правового забезпечення функціонування системи електронних закупівель в Україні