69. Підсудність та компетенція адміністративних судів в Україні.

Компетенція адміністративних судів щодо вирішення адміністративних справ. Стаття 17.

1. Компетенція адміністративних судів поширюється на: 1) спори фізичних чи юридичних осіб із суб'єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи правових актів індивідуальної дії), дій чи бездіяльності; 2) спори з приводу прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби; 3) спори між суб'єктами владних повноважень з приводу реалізації їхньої компетенції у сфері управління, у тому числі делегованих повноважень, а також спори, які виникають з приводу укладання та виконання адміністративних договорів; 4) спори за зверненням суб'єкта владних повноважень у випадках, встановлених законом; 5) спори щодо правовідносин, пов'язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму. 2. Компетенція адміністративних судів не поширюється на публічно-правові справи: 1) що віднесені до юрисдикції Конституційного Суду України; 2) що належить вирішувати в порядку кримінального судочинства; 3) про накладення адміністративних стягнень; 4) щодо відносин, які відповідно до закону, статуту (положення) об'єднання громадян віднесені до його внутрішньої діяльності або виключної компетенції.

<< | >>
Источник: ОГЮА. Шпагралка по адміністративному процесу України. 2011. 2011

Еще по теме 69. Підсудність та компетенція адміністративних судів в Україні.:

 1. 63. Поняття адміністративної юстиції та ї зв’язок з адміністративним процесом.
 2. 69. Підсудність та компетенція адміністративних судів в Україні.
 3. II. Винесення постанови про закриття кримінальної справи
 4. § 1. Сутність прокурорського нагляду за органами дізнання і досудового слідства
 5. Правове положення господарських судів
 6. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
 7. § 2. Місцеве управління
 8. 5.2. Козацьке судочинство та його традиції
 9. 4. ДЕРЖАВНИЙ ЛАД
 10. 3. ДЕРЖАВНИЙ ЛАД
 11. 4. ПРАВО
 12. 5. КОДИФІКАЦІЇ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВА
 13. Державний лад
 14. Формування держави
 15. Перша кодифікація радянського права в Україні
 16. Похідні (непрямі) позови: іноземний досвід та українські перспективи
 17. Зарубіжний досвід перегляду судових рішень і можливості його використання під час здійснення адміністративного судочинства України
 18. 2. Вирішення проблем організації діяльності органів судової влади в аспекті перегляду рішень адміністративних судів