<<
>>

Оперативно-господарські санкції

За порушення господарських зобов’язань до суб’єктів господарювання та інших учасників господарських відносин можуть застосовуватись оперативно-господарські санкції — заходи оперативного впливу на правопорушника з метою припинення або попере- дження повторення порушень зобов’язання, що ви-користовуються самими сторонами зобов’язання в односторонньому порядку.

До суб’єкта, який порушив господарське зобов’язання, можуть бути застосовані лише ті оперативно-господарські санкції, які пе- редбачені договором.

<< | >>
Источник: Мельник О.О.. Господарське право. 2005

Еще по теме Оперативно-господарські санкції: