<<
>>

Тема 13. Санкції цивільного процесуального права

Правова норма складається з трьох частин: гіпотеза, диспозиція, санкція. Санкція є гарантією реалізації норм ЦПК і може бути двох видів: захисту і відповідальності. Захисні санкції спрямовані на припинення правопорушення (відмова в прийнятті позовної заяви, якщо особа не має права на її пред’явлення), на поновлення порушеного права (скасування незаконних рішень), на забезпечення виконання обов’язків (попередження свідка про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивих показань).

Вони не покладають ніяких додаткових зобов’язань на суб’єктів цивільних процесуальних правовідносин.

Санкції відповідальності покладають на правопорушника додаткові обов’язки у вигляді штрафу, відшкодування майнових збитків. Заходи відповідальності поширюються на майно та особу правопорушника, а заходи захисту — на правопорушення та на дії правопорушника.

Цивільні процесуальні санкції сприяють попередженню правопорушень, запобігають негативним наслідкам, які можуть настати в результаті правопорушень. Вони мають майновий (штраф, відшкодування майнових збитків) або немайновий (видалення із залу суду) характер.

Судовий штраф — це грошове стягнення, яке накладається судом на учасників цивільного процесу у випадку невиконання ними процесуальних обов’язків. Випадки накладення штрафу передбачені ст.ст. 95, 153, 172, 174, 358, 386, 407, 417 ЦПК України. Про накладення штрафу виноситься ухвала. Розмір процесуального штрафу становить від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Відповідальність у вигляді відшкодування майнових збитків несуть:

особи, які порушили вжиті судом заходи по забезпеченню позову;

позивач — за збитки, завдані відповідачеві забезпеченням позову;

заявник — держателю цінного паперу за заборону видачі вкладів;

посадова особа, винна у невиконанні рішення про поновлення на роботі; про сплату збитків за втрату робочого часу.

Цей вид відповідальності може бути застосований разом зі штрафом (ст.ст. 153, 386 ЦПК України). Важливою умовою майнової відповідальності є протиправність дій чи бездіяльність, внаслідок яких були завдані збитки.

<< | >>
Источник: ОНЮА. Методичні вказівки до дисципліни Цивільне процесуальне право України процесу2011. 2011

Еще по теме Тема 13. Санкції цивільного процесуального права: