<<
>>

Штрафні санкції

Штрафні санкції — це господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник го-сподарських відносин зобов’язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської дія-льності, невиконання або неналежного виконання го-сподарського зобов’язання.

<< | >>
Источник: Мельник О.О.. Господарське право. 2005

Еще по теме Штрафні санкції: