<<
>>

Стаття 52. Основні та додаткові покарання

1. Основними покараннями є громадські роботи, виправні роботи, службові обмеження для військовослужбовців, арешт, обмеження волі, тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців, позбавлення волі на певний строк, довічне позбавлення волі.

2. Додатковими покараннями є позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу та конфіскація майна.

3. Штраф та позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю можуть застосовуватися як основні, так і як додаткові покарання.

4. За один злочин може бути призначено лише одне основне покарання, передбачене в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу. До основного покарання може бути приєднане одне чи кілька додаткових покарань у випадках та порядку, передбачених цим Кодексом.

5. Ухилення від покарання, призначеного вироком суду, має наслідком відповідальність, передбачену статтями 389 та 390 цього Кодексу.

{Стаття 52 із змінами, внесеними згідно із Законом № 270-VI від 15.04.2008}

<< | >>
Источник: Верховна Рада України. КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ. (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 25-26, ст.131) (станом на 30.08.2015). 2001

Еще по теме Стаття 52. Основні та додаткові покарання:

 1. 29. Призначеня покарання: поняття, правила. Призначення покарання за сукупністю злочинів або вироків.
 2. Призначення експертизи
 3. «Злочини у сфері господарської діяльності».
 4. §1. Система покарань
 5. § 3. Додаткові покарання
 6. § 1. Принципи призначення покарання
 7. § 6. Призначення покарання за сукупністю злочинів
 8. § 7. Призначення покарання за сукупністю вироків
 9. § 2. Види покарань, які застосовуються до неповнолітнього, і особливості їх призначення
 10. Стаття 52. Основні та додаткові покарання
 11. Стаття 70. Призначення покарання за сукупністю злочинів
 12. Стаття 72. Правила складання покарань та зарахування строку попереднього ув'язнення
 13. Стаття 77. Застосування додаткових покарань у разі звільнення від відбування основного покарання з випробуванням