<<
>>

§ 2. Види покарань, які застосовуються до неповнолітнього, і особливості їх призначення

1. Закон передбачає вичерпний перелік видів покарань, що можуть бути застосовані

до неповнолітнього. Відповідно до ч.І ст.98 це такі основні види покарання: 1)

штраф; 2) громадські роботи;

3) виправні роботи; 4) арешт; 5) позбавлення волі на певний

строк.

На підставі ч.

2 цієї статті до неповнолітнього можуть бути застосовані і

додаткові покарання у виді штрафу та позбавлення права обіймати певні посади або

займатися певною діяльностю.

2. Слід, перш за все, зазначити, що в самому змісті, умовах застосування цих

видів покарань мають місце певні особливості, порівняно з аналогічними

покараннями при їх застосовуванні до повнолітнього. Ці особливості в цілому

відбивають тенденцію пом'якшення покарань, що можуть бути застосовані до

неповнолітнього. Відповідно до ч. 1 ст. 99 штраф застосовується лише до

неповнолітніх, що мають самостійний доход, власні кошти або майно, на яке може

бути звернене стягнення. Частина 2 цієї статті обмежує розмір штрафу: він може

бути призначений у межах до п'ятисот встановлених законом неоподатковуваних

мінімумов доходів громадян з обов'язковим урахуванням судом майнового стану

неповнолітніх.

Значно пом'якшені щодо неповнолітніх і такі види покарань, як громадські та

виправні роботи.

Відповідно до ст. 100 ці види покарання можуть бути призначені тільки

неповнолітнім від 16 до 18 років. Крім того, значно меншими є строки цих

покарань: громадські роботи можуть бути призначені на строк від тридцяти до ста

двадцяти годин і тривалість їх не може перевищувати двох годин на день; строк

виправних робіт встановлений від двох місяців до одного року, при цьому

відрахування в прибуток держави призначаються судом у розмірі від п'яти до

десяти відсотків.

На підставі ст. 101 арешт полягає у триманні неповнолітнього в умовах ізоляції в

спеціально пристосованих установах і може бути призначений тільки неповнолітнім,

які досягай на момент постановлення вироку шістнадцяти років і на строк від

п'ятнадцяти до сорока п'яти діб.

Позбавлення волі відповідно до ч.2 ст. 102

взагалі не може бути призначено неповнолітньому, який вперше вчинив злочин

невеликої

тяжкості.

Крім того, КК визначає більш низькі (ніж повнолітнім) межі максимальних строків

позбавлення волі. Частина 1 ст. 102 передбачає, що покарання у виді позбавлення

волі особам, які не досягай до вчинення злочину вісімнадцятирічного віку, не

може бути призначене на строк більше десяти років, а у випадках, передбачених в

п.5 ч. З ст. 102 — не більше п'ятнадцяти років.

Залежно від тяжкості злочину, за який засуджено неповнолітнього, позбавлення

волі може бути призначене (ч. З ст. 102):

1) за вчинений повторно злочин невеликої тяжкості — на строк не більше двох

років;

2) за злочин середньої тяжкості — на строк не більше чотирьох років;

3) за тяжкий злочин — на строк не більше семи років;

4) за особливо тяжкий злочин — на строк не більше десяти років;

5) за особливо тяжкий злочин, поєднаний з умисним позбавленням життя людини, —

на строк до п'ятнадцяти років.

Неповнолітні, засуджені до позбавлення волі, відбувають його в спеціальних

виховних установах, максимально пристосованих для цих осіб.

3. Певні особливості є й у призначенні покарання неповнолітнім. Вони викликані,

насамперед, тим, що суд при призначенні покарання неповнолітньому повинен

враховувати умови його життя і виховання, вплив дорослих, рівень розвитку та

інші особливості особи неповнолітнього.

Особливе значення має урахування вікових особливостей неповнолітнього, що

вимагає встановлення не лише того, що особа формально досягла віку кримінальної

відповідальності, але і з'ясовування всіх індивідуальних психофізичних

властивостей неповнолітніх певного віку. Практика йде по шляху виключення

кримінальної відповідальності і покарання відносно тих неповнолітніх, які хоча і

досягай віку, з якого встановлена відповідальність, проте відстають (не в

зв'язку з психічним захворюванням) у розумовому розвитку від рівня, типового для

цього віку, який визначає можливість усвідомлювати фактичні ознаки і суспільну

небезпечність вчиненого. Тому можна сказати, що загальні засади призначення

покарання відносно неповнолітніх застосовуються з урахуванням специфіки їх

вікового психофізичного розвитку.

Можливість відносно легко (порівняно з дорослими) змінювати спрямованість

формування особи підлітка пояснює і загальний напрямок у призначенні їм

покарання — його пом'якшення. Саме це, як вже вказувалося, підкреслене в п. З

ст. 66, яка визнає вчинення злочину неповнолітнім як обставину, що пом'якшує

покарання.

Практика однозначно йде по шляху найбільш частого застосування до неповнолітніх

пільгових інститутів кримінального права, наприклад, призначення більш м'якого

покарання, ніж передбачено законом (ст. 69).

<< | >>
Источник: М.І. Бажанов, Ю.В. Баулін, В.І. Борисов та ін. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник для студентів юрид. спец. вищ. закладів освіти — Київ—Харків: Юрінком Інтер—Право,2001. - 416 с.. 2001

Еще по теме § 2. Види покарань, які застосовуються до неповнолітнього, і особливості їх призначення:

  1. § 2. Класифікація доказів та їх джерел
  2. § 2. Примусове лікування
  3. § 2. Види покарань, які застосовуються до неповнолітнього, і особливості їх призначення
  4. Сучасний стан наукової розробки кримінально-виконавчих засад забезпечення виконання покарань у виді позбавлення волі
  5. 3.1 Кримінально-виконавчі напрямки поліпшення виправного впливу на засуджених
  6. Висновки