<<
>>

§ 3. Особливості звільнення неповнолітніх від покарання та його відбування

1. Аналіз норм КК про звільнення неповнолітніх від покарання дозволяє виділити

ряд особливостей, що відбивають, безумовно, прояв принципу гуманізму щодо цієї

категорії осіб.

Це виявляється в тому, що: по-перше, ст. 105 передбачає такий

вид звільнення від покарання, який може застосовуватися лише до неповнолітніх, —

звільнення від покарання із застосуванням примусових заходів виховного

характеру; по-друге, ті види звільнення від покарання, які можуть

застосовуватися і до повнолітнього, і до неповнолітнього, відносно останніх

мають пільгові умови, що дозволяє більш широко застосовувати їх до

неповнолітнього.

2. Звільнення від покарання із застосуванням примусових заходів виховного

характеру.

Обов'язковими умовами звільнення від покарання із застосуванням примусових

заходів виховного характеру є: а) вчинення злочину невеликої або середньої

тяжкості; б) наступне, після вчинення злочину і до постановлення вироку, щире

розкаяння і бездоганна поведінка.

Якщо суд внаслідок оцінки цих обставин дійде висновку про те, що неповнолітній

для досягнення мети виправлення, попередження вчинення нових злочинів на момент

постановлення вироку не потребує застосування покарання, він може звільнити його

від покарання із застосуванням зазначених заходів. У цьому разі суд постановляє

обвинувальний вирок без призначення покарання і особа вважається такою, що не

має судимості. Одночасно суд призначає певні примусові заходи виховного

характеру. Частина 2 ст. 105 містить вичерпний перелік примусових заходів

виховного характеру, зміст яких було розкрито в § 1 цього розділу.

3. Звільнення від відбування покарання з випробуванням. Стаття 104 передбачає,

що для застосування цього виду звільнення від відбування покарання необхідно

враховувати: по-перше, загальні підстави й умови, передбачені в статтях 75-78;

по-друге, особливості, передбачені в цій статті.

Ці особливості полягають у такому: 1) звільнення від відбування покарання з

випробуванням неповнолітніх можливе при засудженні їх тільки до одного виду

покарання — позбавлення волі; 2) іспитовий строк встановлюється тривалістю від

одного до двох років; 3) у разі звільнення неповнолітніх від відбування

покарання

з випробуванням суд може покласти на окрему особу (за її згодою або на її

прохання) обов'язок щодо нагляду за засудженим та проведення з ним виховної

роботи.

4.

Звільнення від покарання в зв'язку із закінченням строків давності виконання

обвинувального вироку. Стаття 106 передбачає звільнення від відбування покарання

у зв'язку із закінченням строків давності виконання обвинувального вироку.

Загальна норма про цей вид давності передбачена в ст. 80 і нею, насамперед,

повинен керуватися суд при звільненні неповнолітніх від покарання, враховуючи

потім особливості, зазначені у ч. З ст. 106.

Для закінчення давності виконання обвинувального вироку ч. З ст. 106 встановлює

такі строки:

1) два роки — у разі засудження до покарання, не пов'язаного з позбавленням

волі, а також при засудженні до покарання у виді позбавлення волі за злочин

невеликої тяжкості;

2) п'ять років — у разі засудження до покарання у виді позбавлення волі за

злочин середньої тяжкості, а також при засудженні до позбавлення волі на строк

не більше п'яти років за тяжкий злочин;

3) сім років — у разі засудження до покарання у виді позбавлення волі на строк

більше п'яти років за тяжкий злочин;

4) десять років — у разі засудження до покарання у виді позбавлення волі за

особливо тяжкий злочин.

Якщо порівняти ці строки з тими, що встановлені у ст. 80 стосовно повнолітніх,

то очевидно, що вони є значно меншими за своєю тривалістю.

5. Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання. Стаття 107 передбачає

підставу і правові умови умовно-дострокового звільнення осіб, що вчинили злочини

у віці до вісімнадцяти років, незалежно від їх віку на момент звільнення.

Особливістю умовно-дострокового звільнення неповнолітніх порівняно із загальною

нормою про умовно-дострокове звільнення (ст. 81) є те, що його підставою є

виправлення засудженого, доведене сумлінною поведінкою та ставленням до праці і

навчання (ч. 2 ст. 107). Мають особливості і правові умови застосування ст. 107:

по-перше, ст. 107 застосовується до осіб, що вчинили злочин до досягнення

вісімнадцяти років, незалежно від віку на момент умовно-дострокового звільнення;

по-друге, умовно-дострокове звільнення застосовується лише до осіб, що

відбувають покарання у виді позбавлення волі; по-

трете, застосування його не залежить від тяжкості вчиненого злочину;

по-четверте, воно застосовується при відбутті певної частини призначеного

покарання, що за розміром є меншою, ніж це передбачено в ст.

81 щодо

повнолітніх.

Відповідно до ч. З ст. 107 умовно-дострокове звільнення від відбування покарання

осіб, що вчинили злочин у віці до вісімнадцяти років, може бути застосоване

після фактичного відбуття:

1) не менше третини призначеного строку покарання у виді позбавлення волі за

злочин невеликої або середньої тяжкості і за необережний тяжкий злочин;

2) не менше половини строку покарання у виді позбавлення волі, призначеного

судом за умисний тяжкий злочин чи необережний особливо тяжкий злочин, а також,

якщо особа раніше відбувала покарання у виді позбавлення волі за умисний злочин

і до погашення або зняття судимості знову вчинила у віці до вісімнадцяти років

новий умисний злочин, за який вона засуджена до позбавлення волі;

3) не менше двох третин строку покарання у виді позбавлення волі, призначеного

за умисний особливо тяжкий злочин, а також, якщо особа раніше відбувала

покарання у виді позбавлення волі і була умовно-достроково звільнена від

відбування покарання, але до закінчення невідбутої частини покарання і до

досягнення вісімнад-цятирічнього віку знову вчинила умисний злочин, за який вона

засуджена до позбавлення волі.

Стосовно повнолітніх ці терміни відповідно складають: не менше половини; не

менше двох третин; не менше трьох чвертей фактично відбутого покарання (ст. 81).

Аналіз ст. 107 дає можливість зробити важливий висновок: щодо осіб, які вчинили

злочин у віці до вісімнадцяти років, закон не містить заборони на їх

умовно-дострокове звільнення незалежно від тяжкості злочину і навіть наявності

рецидиву.

Якщо умовно-достроково звільнений протягом невідбутої частини покарання вчинить

новий злочин, то суд призначає покарання за правилами, передбаченими у ст. 71,

тобто за сукупністю вироків, з дотриманням правил складання покарань та

зарахування строку попереднього ув'язнення, встановлених ст. 72.

До осіб, які не досягай до вчинення злочину вісімнадцяти років, заміна

невідбутої частини покарання більш м'яким покаранням не застосовується.

<< | >>
Источник: М.І. Бажанов, Ю.В. Баулін, В.І. Борисов та ін. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник для студентів юрид. спец. вищ. закладів освіти — Київ—Харків: Юрінком Інтер—Право,2001. - 416 с.. 2001

Еще по теме § 3. Особливості звільнення неповнолітніх від покарання та його відбування:

 1. § 37. Взяття під варту: підстави, порядок його обрання. Строки тримання під вартою.
 2. § 33. Взяття під варту: підстави, порядок його обрання. Строки тримання під вартою.
 3. § 67. Питання, що вирішується судом у стадії виконання вироку. Звернення вироку до виконання.
 4. § 1. Поняття, підстави і мета застосування заходів процесуального примусу
 5. Система Загальної частини КК складається із таких розділів:
 6. § 2. Структура Кримінального кодексу
 7. § 1. Поняття покарання
 8. § 2. Основні покарання
 9. § 1. Принципи призначення покарання
 10. § 3. Звільнення від відбування покарання з випробуванням
 11. § 2. Примусове лікування
 12. § 3. Особливості звільнення неповнолітніх від покарання та його відбування
 13. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
 14. Риси права
 15. Реформування законодавства. Розвиток галузей права
 16. Сучасний стан наукової розробки кримінально-виконавчих засад забезпечення виконання покарань у виді позбавлення волі
 17. Забезпечення персоналом соціально-виховної роботи із засудженими, загальноосвітніх послуг та професійно-технічного навчання