<<
>>

Питання 3 Відповідальність платників податків. Порядок застосування фінансових та штрафних санкцій за порушення податкового законодавства

Відповідальність платників податків за порушення податкового законодавства перш за все визначається відповідно до норм чинного законодавства. Штрафні (фінансові) санкції (штрафи) за порушення норм законів з питань оподаткування або іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби, застосовуються у порядку та у розмірах, встановлених Кодексом та іншими законами України.

За порушення законів з питань оподаткування та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, застосовуються такі види юридичної відповідальності: фінансова;

адміністративна; кримінальна.

Податковими правопорушеннями є протиправні діяння (дія чи бездіяльність) платників податків, податкових агентів, та/або їх посадових осіб, а також посадових осіб контролюючих органів, що призвели до невиконання або неналежного виконання вимог, установлених Кодексом та іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.

У разі застосування контролюючими органами до платника податків штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) за порушення законів з питань оподаткування та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, такому платнику податків надсилаються (вручаються) податкові повідомлення - рішення.

Фінансова відповідальність застосовується у вигляді штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) та/або пені

Строки застосування, сплата, стягнення та оскарження сум штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) здійснюються у порядку, визначеному Кодексом для сплати, стягнення та оскарження сум грошових зобов’язань.

Суми штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) зараховуються до бюджетів, до яких згідно із законом зараховуються відповідні податки та збори.

У разі вчинення платником податків двох або більше порушень законів з питань оподаткування та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, штрафні (фінансові) санкції (штрафи) застосовуються за кожне вчинене разове та триваюче порушення окремо.

Таблиця7.3

Види порушень та штрафні санкції за порушення податкового

законодавства

Вид порушення Штрафні санкції
1 Порушення встановленого порядку взяття на облік (реєстрації) в органах державної податкової служби штраф на самозайнятих осіб у розмірі 170 гривень, на юридичних осіб, відокремлені підрозділи юридичної особи чи юридичну особу, відповідальну за нарахування та сплату податків до бюджету під час виконання договору про спільну діяльність, - 510 гривень повторно - на самозайнятих осіб у розмірі 340 гривень, на юридичних осіб, відокремлені підрозділи юридичної особи чи юридичну особу, відповідальну за нарахування та сплату податків до бюджету під час виконання договору про спільну діяльність, - 1020 гривень
2 Порушення строку та порядку подання інформації про відкриття або закриття банківських рахунків

Здійснення видаткових операцій за рахунком платника податків до отримання повідомлення відповідного органу державної податкової служби про взяття рахунку на облік в органах державної податкової служби

Штраф у розмірі 340 гривень за кожний випадок неподання або затримки.

Накладення штрафу на банк або іншу фінансову установу в розмірі 10 відсотків суми усіх операцій за весь період до отримання такого повідомлення, здійснених з використанням таких рахунків (крім операцій з перерахування коштів до бюджетів або державних цільових фондів), але не менш як 850 гривень

3 Порушення платником податків порядку подання інформації про фізичних осіб - платників податків

Неподання або порушення порядку подання платником податків

штраф у розмірі 85 гривень повторно - у розмірі 170 гривень
інформації для формування та ведення Державного реєстру фізичних осіб - платників податків, передбаченого Кодексом

Неподання, подання з порушенням встановлених строків, подання не в повному обсязі, з недостовірними відомостями або з помилками податкової звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податків, суми утриманого з них податку

Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф

штраф у розмірі 510 гривень штраф у розмірі 1020 гривень
4 Неподання або несвоєчасне подання податкової звітності або невиконання вимог щодо внесення змін до податкової звітності

Неподання або несвоєчасне подання платником податків або іншими особами, зобов’язаними нараховувати та сплачувати податки, збори податкових декларацій (розрахунків),

Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке порушення

Невиконання платником податків вимог, передбачених абзацом другим пункту 50.1 статті 50 Кодексу, щодо умов самостійного внесення змін до податкової звітності -

штраф в розмірі 170 гривень, за кожне таке неподання або несвоєчасне подання.

штраф в розмірі 1020 гривень за кожне таке неподання або несвоєчасне подання.

тягне за собою накладення штрафу у розмірі 5 відсотків від суми самостійно нарахованого заниження податкового зобов’язання (недоплати).

При самостійному донарахуванні суми податкових зобов’язань інші штрафи, передбачені цією главою Кодексу, не застосовуються

5 Порушення встановлених законодавством строків зберігання документів з питань обчислення і сплати податків та зборів, а також документів, пов’язаних із виконанням вимог іншого законодавства, контроль за
дотриманням якого покладено на контролюючі органи

Незабезпечення платником податків зберігання первинних документів облікових та інших регістрів, бухгалтерської та статистичної звітності, інших документів з питань обчислення і сплати податків та зборів протягом установлених статтею 44 Кодексу строків їх зберігання та/або ненадання платником податків контролюючим органам оригіналів документів чи їх копій при здійсненні податкового контролю у випадках, передбачених Кодексом

штраф в розмірі 510 гривень.

Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке саме порушення, -

тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 1020 гривень

6 Штрафні (фінансові) санкції (штрафи) у разі визначення контролюючим органом суми податкового зобов’язання

У разі якщо контролюючий орган самостійно визначає суму податкового зобов’язання, зменшення суми бюджетного відшкодування та/або від’ємного значення суми податку на додану вартість платника податків на підставах, визначених підпунктами 54.3.1, 54.3.2, 54.3.4, 54.3.5, 54.3.6 пункту 54.3 статті 54 Кодексу,

Використання платником податків (посадовими особами платника податків) сум, що не сплачені до бюджету внаслідок отримання (застосування) податкової пільги, не за призначенням та/або всупереч умовам чи цілям її надання згідно із законом з питань відповідного податку, збору (обов’ язкового платежу) додатково до штрафів, передбачених пунктом 123.1 цієї статті

тягне за собою накладення на платника податків штрафу в розмірі 25 відсотків суми визначеного податкового зобов’ язання, завищеної суми бюджетного відшкодування.

при повторному протягом 1095 днів визначенні контролюючим органом суми податкового зобов’ язання з цього податку, зменшення суми бюджетного відшкодування - тягне за собою накладення на платника податків штрафу у розмірі 50 відсотків суми нарахованого податкового зобов’ язання, завищеної суми бюджетного відшкодування.

(Пункт 123.1 статті 123 в редакції Закону N 3609-VI від 07.07.2011)

тягне за собою стягнення до бюджету суми податків, зборів (обов’ язкових платежів), що підлягали нарахуванню без застосування податкової пільги. Сплата штрафу не звільняє таких осіб від відповідальності за умисне ухилення від оподаткування.

7 Порушення правил сплати (перерахування) податків

У разі якщо платник податків не сплачує узгоджену суму грошового зобов’язання протягом строків, визначених цим Кодексом, такий платник податків притягується до відповідальності у вигляді штрафу у таких розмірах: (Абзац перший пункту 126.1 статті 126 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3609-VI від 07.07.2011)

при затримці до 30 календарних днів включно, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, — у розмірі 10 відсотків погашеної суми податкового боргу;

при затримці більше 30 календарних днів, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’ язання, — у розмірі 20 відсотків погашеної суми податкового боргу

8 Порушення правил нарахування, утримання та сплати (перерахування) податків у джерела виплати

Ненарахування, неутримання та/або несплата (неперерахування) податків платником податків, у тому числі податковим агентом, до або під час виплати доходу на користь іншого платника податків

тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 25 відсотків суми податку, що підлягає нарахуванню та/або сплаті до бюджету.

Ті самі дії, вчинені повторно протягом 1095 днів, - тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 50 відсотків суми податку, що підлягає нарахуванню та/або сплаті до бюджету.

Дії, передбачені абзацом першим цього пункту, вчинені протягом 1095 днів втретє та більше, - (Абзац п’ ятий пункту 127.1 статті 127 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3609-VI від 07.07.2011)

тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 75 відсотків суми податку, що підлягає нарахуванню та/або сплаті до бюджету

При погашенні суми податкового боргу (його частини) кошти, що сплачує такий платник податків, зокрема зараховуються в рахунок податкового зобов’язання.

У разі повного погашення суми податкового боргу кошти, що сплачує такий платник податків, у наступну чергу зараховуються у рахунок погашення штрафів, в останню чергу зараховуються в рахунок пені.

Якщо платник податків не виконує встановленої черговості платежів або не визначає її у платіжному документі (чи визначає з порушенням порядку), орган державної податкової служби самостійно здійснює такий розподіл такої суми.

Суми пені зараховуються до бюджетів або державних цільових фондів, до яких згідно із законом зараховуються відповідні податки.

Пеня нараховується: після закінчення встановлених Кодексом строків погашення узгодженого грошового зобов’язання на суму податкового боргу.

Нарахування пені розпочинається:

а) при самостійному нарахуванні суми грошового зобов’язання платником податків - від першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку сплати грошового зобов’язання, визначеного Кодексом;

б) при нарахуванні суми грошового зобов’язання контролюючими органами - від першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку сплати грошового зобов’язання, визначеного у податковому повідомленні - рішенні згідно із Кодексом;

Пеня, визначена підпунктом 129.1.2 нараховується із розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України, діючої на день заниження

Пеня, визначена підпунктом 129.1.3 нараховується із розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України, діючої на день виплати (нарахування) доходів на користь платників податків - фізичних осіб.

Контролюючий орган нараховує грошові зобов'язання в таких випадках:

1) згідно з податковим та іншим законодавством особою, відповідальною за нарахування сум податкових зобов'язань з окремого податку чи збору, застосування штрафних (фінансових) санкцій і пені, зокрема за порушення у сфері зовнішньоекономічної діяльності, є контролюючий орган (п.п. 54.3.3 ПКУ);

2) платник податків не подає в установлені строки податкову (митну) декларацію (п.п.

54.3.1 ПКУ);

3) дані перевірок результатів діяльності платника податків свідчать про заниження або завищення суми його податкових зобов'язань, заявлених у податкових (митних) деклараціях, уточнюючих розрахунках (п.п. 54.3.2 ПКУ);

4) рішенням суду особа визнана винною в ухиленні від сплати податків (п.п. 54.3.4 ПКУ);

5) дані перевірок свідчать про порушення правил нарахування і сплати податків і зборів, передбачених ПКУ, у тому числі з податку на доходи фізичних осіб податковим агентом (п.п. 54.3.5 ПКУ);

6) результати митного контролю, отримані після закінчення процедури митного оформлення і випуску товарів, свідчать про заниження або завищення податкових зобов'язань, визначених платником податків у митних деклараціях (п.п. 54.3.6 ПКУ).

У першому випадку, коли згідно з податковим та іншим законодавством особою, відповідальною за нарахування сум податкових зобов'язань з окремого податку чи збору є контролюючий орган, платник податків зобов'язаний сплатити нараховану суму податкового зобов'язання у строки, визначені в ПКУ. Якщо ж такі строки не визначено, - протягом 30 календарних днів, наступних за днем отримання податкового повідомлення-рішення про таке нарахування (п. 57.2 ПКУ).

В інших випадках платник податків зобов'язаний сплатити нараховану суму грошового зобов'язання протягом 10 календарних днів, наступних за днем отримання податкового повідомлення-рішення, крім випадків, коли протягом цього строку платник податків розпочинає процедуру оскарження рішення контролюючого органа.

Згідно зі ст. 56 ПКУ процедура оскарження рішень контролюючих органів тепер дворівнева. Тобто первинна скарга слід подається до органу вищого рівня, а не до органу, що прийняв неправомірне рішення.

У разі оскарження рішення контролюючого органу про нараховану суму грошового зобов'язання платник податків зобов'язаний самостійно погасити узгоджену суму, а також пеню та штрафні санкції за їх наявності протягом 10 календарних днів, наступних за днем такого узгодження (п. 57.3 ПКУ).

<< | >>
Источник: Максімова В.Ф. Самострол С.В.. Ревізія фінансової діяльності: Навчальний посібник. - Одеса: ОНЕУ , 2012- 305 с. 2012

Еще по теме Питання 3 Відповідальність платників податків. Порядок застосування фінансових та штрафних санкцій за порушення податкового законодавства:

  1. БЮДЖЕТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 08.07.2010 № 2456-17 (Набрання чинності відбудеться 01.01.2011) (Витяг)
  2. Реформування законодавства. Розвиток галузей права
  3. ЗМІСТ
  4. Питання 2. Методика перевірки операцій з нарахування та виплати заробітної плати
  5. РОЗДІЛ 7. ПЕРЕВІРКИ ДОТРИМАННЯ ВИМОГ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА
  6. Питання 2.Методика перевірки розрахунків з бюджетом з податків та платежів. Типові порушення.
  7. Питання 3 Відповідальність платників податків. Порядок застосування фінансових та штрафних санкцій за порушення податкового законодавства
  8. Питання 2. Перевірка повноти та правильності формування доходів
  9. Принцип незворотності в судовій практиці судів загальної юрисдикції по податкових спорах