<<

Максімова В.Ф. Самострол С.В.. Ревізія фінансової діяльності: Навчальний посібник. - Одеса: ОНЕУ , 2012- 305 с. 2012

Навчальний посібник написано відповідно до програми навчальної дисципліни «Ревізія фінансової діяльності» для студентів економічних спеціальностей (спеціалізація: облік та аудит). У ньому розкриваються основи проведення контрольно-перевірочної роботи під час здійснення зовнішнього фінансового контролю підприємств, які є логічним продовження вивчення дисципліни «Теорія контролю» і необхідні для подальшого вивчення таких контрольних дисциплін, як «Державний контроль», «Аудит», «Судово- бухгалтерська експертиза». Висвітлюються теоретичні положення організації та проведення ревізій і перевірок, методологічні засади тематичних перевірок за окремими об’єктами обліку. Розраховано на студентів економічних спеціальностей, викладачів практикуючих бухгалтерів та ревізорів.

<< |

Книги и учебники по дисциплине Контроль і ревізія в Україні:

  1. Виговська Н.Г.. Господарський контроль в соціально орієнтованій економіці: проблеми теорії і методології: Монографія. - Житомир: ЖДТУ,2006. - 288 с. - 2006 год