<<
>>

Питання 4. Типові порушення

До типових порушень розглянутих операцій можуть бути віднесені:

- кредитовий залишок по рахунку 40 не відповідає сумі статутного капіталу, затвердженого в установчих документах;

- необґрунтоване збільшення статутного капіталу за рахунок завищення вартості матеріальних цінностей, нематеріальних активів, які вносяться до статутного капіталу;

- невнесення чи неповне внесення засновниками часток до статутного капіталу;

- несвоєчасне внесення змін до статутних документів, реєстру акціонерів;

- несвоєчасне оформлення вибуття і приймання нових засновників, акціонерів;

- порушення порядку виплати, невиплата дивідендів;

- неправильне визначення часток, які вносяться засновниками до статутного капіталу;

- неправильне визначення часток, які підлягають вилученню засновниками із статутного капіталу;

- відсутність підтверджуючих документів по здійснених фінансово- господарських операціях, оформлення їх з порушенням правил;

- необумовлене виправлення записів у документах та регістрах обліку без обґрунтованих підстав;

- наявність фіктивних документів та операцій;

- невідображення, часткове відображення здійснених операцій;

- діяльність без ліцензії;

- невиконання вимог нормативних документів, інші відхилення від норм.

<< | >>
Источник: Максімова В.Ф. Самострол С.В.. Ревізія фінансової діяльності: Навчальний посібник. - Одеса: ОНЕУ , 2012- 305 с. 2012

Еще по теме Питання 4. Типові порушення:

 1. 1. Поняття права членства в сiльськогосподарських пiдприємствах кооперативного типу
 2. 2. Права та обовязки членiв сiльськогосподарських пiдприємств кооперативного типу
 3. 3.2. Ідентифікація правової системи України з романо-германським типом
 4. В. Умисні правопорушення
 5. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
 6. Питання 4. Типові порушення
 7. Питання для самоперевірки
 8. Питання 4. Перевірка дотримання порядку проведення розрахунків з використанням РРО
 9. Питання 5. Контроль операцій за рахунками в банках
 10. Питання 2.Перевірка стану бухгалтерського обліку основних засобів, правильності та своєчасності відображення операцій руху основних засобів
 11. Питання 7. Перевірка операцій з нематеріальними активами До розгляду під час перевірки включаються наступні питання:
 12. Питання для самоперевірки
 13. Питання 2. Методика перевірки операцій з нарахування та виплати заробітної плати
 14. Питання 2.Методика перевірки розрахунків з бюджетом з податків та платежів. Типові порушення.
 15. Питання 2. Перевірка повноти та правильності формування доходів