<<
>>

Питання 1. Мета, джерела і завдання контролю, суб’єкти контролю

У господарській діяльності підприємства грошові кошти є важливим складовим елементом оборотних активів, які формують матеріальну базу процесу виробництва й істотно впливають на нього.

З точки зору контролю даний об’єкт є першочерговим, що заслуговує уваги ревізорів, так як вивчення операцій руху грошових коштів підприємства крім вивчення власних завдань надає певну інформацію про основні операції, які здійснювалися підприємством у звітний період. Це пов’язано з тим, що більшість господарських операцій підприємства або починається, або завершується розрахунками, які можуть здійснюватися, як у готівковій, так і у безготівковій формі.

Перевірки дотримання касової дисципліни здійснюються органами Державної податкової служби України, Державною фінансовою інспекцією України, Міністерством внутрішніх справ України, фінансовими органами, банками, а також засновниками підприємства, вищестоящими організаціями, аудиторами.

Органи контролю можуть приймати участь у проведенні спільних перевірок.

Відповідальність за дотримання порядку ведення операцій з готівкою

покладається на підприємців, керівників підприємств. Особи, які винні в порушенні порядку ведення операцій з готівкою, притягуються до відповідальності в установленому законодавством України порядку

У разі виявлення порушень установленого порядку ведення операцій з готівкою органи державної податкової служби України застосовують до порушників штрафні санкції на підставі подання органів контролю згідно з законодавством України.

До основних нормативних джерел перевірки даного виду операцій можуть бути віднесені:

ЦКУ - Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV зі змінами та доповненнями;

ГКУ - Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV зі змінами та доповненнями;

ПКУ - Податковий кодекс України від 02.12.2010 р.

№ 2755-V зі змінами та доповненнями;

КУоАП - Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. № 8073-X зі змінами та доповненнями;

КАСУ - Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.2005 р. № 2747-IV зі змінами та доповненнями;

Закон про РРО - Закон України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування і послуг» від 06.07.95 р. № 265/95-ВР зі змінами і доповненнями.

Закон про ЗЕД - Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.91 р. № 959-XII.

Закон про розрахунки у валюті - Закон України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» від 23.09.94 р. № 185/94-ВР;

Постанова № 296 - Постанова Правління Національного банку України від 15.05.2009 року № 296 «Про затвердження Змін в Інструкцію про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті»;

Постанова № 32 - Постанова Правління Національного банку України від 9 лютого 2005 року № 32 «Про встановлення граничної суми готівкового розрахунку», зареєстрована в Міністерстві юстиції України 18.04.2005 за № 410/10690

Перелік № 1336 - Перелік окремих форм і умов проведення діяльності у сфері торгівлі, громадського харчування і послуг, яким дозволено проводити розрахункові операції без вживання реєстраторів розрахункових операцій з використанням розрахункових книжок і книг обліку розрахункових операцій, затверджений постановою КМУ від 23.08.2000 р. № 1336;

Вимоги № 199 - Вимоги щодо реалізації фіскальних функцій реєстраторами розрахункових операцій для різних сфер вживання, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.2002 р. № 199;

Положення № 637 - Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджене постановою Правління НБУ від 15.12.2004 р. № 637;

Положення № 614 - Положення про форму і вміст розрахункових документів, затверджене наказом ДПАУ від 01.12.2000 р. № 614;

Порядок № 614 - Порядок реєстрації, опломбування і вживання реєстраторів розрахункових операцій за товари (послуги), затверджений наказом ДПАУ від 01.12.2000 р.

№ 614.

Порядок надання звітності по РРО - Порядок надання звітності, пов'язаний із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій або використанням книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок), затверджений наказом ДПАУ від 01.12.2000 р. № 614;

Порядок ведення КУРО - Порядок реєстрації і ведення книг обліку розрахункових операцій і розрахункових книжок, затверджений наказом ГНАУ від 01.12.2000 р. № 614;

Інструкція № 22 - Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затв. постановою Правління НБУ від 21.01.04 г. № 22. Інструкція № 59 - Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордон, затверджена наказом Мінфіну України від 13.03.98 р. № 59.

Наказ № 362 - Наказ Міністерства фінансів України від 17.03.2011 р. № 362 «Про внесення змін до Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон»;

Методичні рекомендації щодо порядку проведення перевірок з питань дотримання суб'єктами господарювання касової дисципліни, повноти оприбуткування виручки від реалізації товарів (послуг), затв. наказом Державної податкової адміністрації України від 23.04.2009 р. № 210

Указ № 436 - Указ Президента України «Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки» від 12.06.95 р. № 436/95.

Документальними джерелами інформації виступають наступні дані обліку:

До завдань щодо перевірки операцій з грошовими коштами

належать:

- вивчення матеріалів попередніх ревізій та перевірок;

- встановлення наявності та напрямків руху грошових потоків, як готівкових, так і безготівкових;

- обґрунтованість, доцільність проведених операцій та їх відповідність вимогам нормативних актів та діючого законодавства;

- встановлення наявності, правильності оформлення первинних документів щодо обліку операцій руху грошових коштів;

- встановлення повноти та своєчасності відображення наявності та руху грошових коштів в обліку та звітності ;

- правильність та цільове використання грошових коштів;

- правильність ведення касової книги, своєчасність і повнота обліку в ній надходження і видачі готівки;

- дотримання порядку касової дисципліни;

- своєчасність проведення розрахунків;

- відповідність даних обліку та звітності щодо наявності та руху грошових коштів;

- встановлення порушень та відхилень і прийняття заходів щодо їх можливого попередження у майбутньому;

- визначення наслідків встановлених порушень, винних осіб;

- застосування фінансових санкцій та контроль їх надходження до бюджету.

<< | >>
Источник: Максімова В.Ф. Самострол С.В.. Ревізія фінансової діяльності: Навчальний посібник. - Одеса: ОНЕУ , 2012- 305 с. 2012

Еще по теме Питання 1. Мета, джерела і завдання контролю, суб’єкти контролю:

 1. 3. Правове регулювання експортно-iмпортних операцiй субєктiв агробiзнесу
 2. Специфіка продукування документальних джерел
 3. Напрямки створення наративних джерел
 4. Питання 1. Види та форми здійснення контрольно-перевірочної роботи, їх сутність та задачі
 5. Питання 1 Мета, завдання та джерела перевірки установчих документів та статутного капіталу
 6. РОЗДІЛ 3. РЕВІЗІЯ І КОНТРОЛЬ ОПЕРАЦІЙ З ГРОШОВИМИ КОШТАМИ
 7. Питання 1. Мета, джерела і завдання контролю, суб’єкти контролю
 8. Питання 3. Контроль правильності проведення і відображення в обліку касових операцій, дотримання касової дисципліни При перевірці касових операцій з’ясовується:
 9. Питання 1 Мета, завдання та джерела ревізії операцій з виробничими запасами
 10. Питання 1. Мета, завдання та джерела ревізії розрахунків з оплати праці та соціальними фондами
 11. Питання 1. Мета, завдання, об’єкти та джерела інформації ревізії результатів фінансово-господарської діяльності
 12. ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ: ІНТЕГРАЦІЯ З ЕКОНОМІЧНИМИ НАУКАМИ.
 13. ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК ФУНКЦІЙ ОБЛІКУ І КОНТРОЛЮ