<<
>>

РОЗДІЛ 3. РЕВІЗІЯ І КОНТРОЛЬ ОПЕРАЦІЙ З ГРОШОВИМИ КОШТАМИ

Мета розділу: Розкриття теоретичних основ щодо організації та

здійснення контролю операцій з грошовими коштами підприємства.

Вивчивши цю тему, студент повинен знати :

? мету, завдання, об’єкти та джерела перевірки операцій з грошовими коштами підприємства;

? суб’єктів контролю операцій із грошовими коштами;

? послідовність здійснення перевірки дотримання касової дисципліни;

? послідовність здійснення перевірки операцій на рахунках у банку;

? поняття «касова дисципліна», «інвентаризація каси», «ліміт каси»,

«реєстратори розрахункових операцій», «КОРО», «оприбуткування готівки»; «граничні обмеження на здійснення готівкових розрахунків»,

«розрахунково-платіжна дисципліна», «платіжні документи» тощо;

? порядок застосування прийомів та методів контролю під час перевірки операцій з грошовими коштами;

? типові порушення;

? порядок застосування штрафних та фінансових санкцій.

На основі набутих теоретичних знань студент повинен вміти :

? практично втілювати основний понятійний склад нормативної бази щодо даного об’єкту перевірки;

? визначати та систематизувати нормативні документи, які регулюють порядок здійснення даного виду операцій та вимоги щодо їх перевірок;

? визначати та систематизувати документальні джерела перевірки;

? визначати і систематизувати дії представників контрольних служб під час організації та проведення контрольно-перевірочної роботи;

? визначати завдання кожного етапу контрольно-перевірочної роботи;

? визначати та застосовувати прийоми перевірки за напрямами контрольно- перевірочної роботи;

? визначати можливі типові порушення;

? аналізувати встановленні відхилення та порушення, їх причини та наслідки, влив на результати діяльності підприємства;

? оформлювати результати перевірки;

? визначати, які штрафні та фінансові санкції можуть бути застосовані за результатами перевірки.

Питання розділу

3.1. Мета, джерела і завдання контролю, суб'єкти контролю

3.2. Проведення і оформлення результатів раптової інвентаризації каси

3.3 Контроль правильності проведення і відображення в обліку касових операцій, дотримання касової дисципліни

3.4. Перевірка дотримання порядку проведення розрахунків з використанням РРО (реєстратори розрахункових операцій)

3.5. Контроль операцій по рахунках в банках

<< | >>
Источник: Максімова В.Ф. Самострол С.В.. Ревізія фінансової діяльності: Навчальний посібник. - Одеса: ОНЕУ , 2012- 305 с. 2012

Еще по теме РОЗДІЛ 3. РЕВІЗІЯ І КОНТРОЛЬ ОПЕРАЦІЙ З ГРОШОВИМИ КОШТАМИ:

  1. ЗМІСТ
  2. Питання 1 Мета, завдання та джерела перевірки установчих документів та статутного капіталу
  3. РОЗДІЛ 3. РЕВІЗІЯ І КОНТРОЛЬ ОПЕРАЦІЙ З ГРОШОВИМИ КОШТАМИ