<<
>>

5б. Розпорядження товарами, ТЗ i грошовими коштами.

Визначено гл.25 статтями 172-175 МКУ, та передбачає, що товари, що зберігаються під митним контролем за якими власник або уповноважена ним особа не звернулися до закінчення строків зберігання, підлягають реалізації, про що відповідний митний орган повідомляє власника зазначених товарів не пізніш як за два тижні до закінчення строків зберігання.

Товари - предмети порушення митних правил, а також товари із спеціально виготовленими сховищами (тайниками) та транспортні засоби, які використовувалися для переміщення цих товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю,конфісковані за рішенням суду, підлягають реалізації, а у випадках, передбачених законом, безоплатній передачі у володіння і користування або знищенню у строки, встановлені законом для виконання судових рішень. Товари, які швидко псуються або мають обмежений строк зберігання, у тому числі товари предмети порушення митних правил, вилучені відповідно до МКУ підлягають реалізації з урахуванням терміну їх придатності. Товари, від яких власник відмовився на користь держави, підлягають реалізації, а у випадках, передбачених законом, безоплатній передачі у володіння і користування або знищенню у строки, встановлені законом. Товари і транспортні засоби, реалізуються на митних аукціонах, товарних біржах або через підприємства торгівлі в порядку, встановленому законодавством.

Реалізація здійснюється з нарахуванням усіх податків і зборів, що підлягають сплаті при переміщенні зазначених товарів транспортних засобів через митний кордон України, за ставками, чинними на день реалізації, якщо такі податки і збори не були попередньо сплачені.

Кошти, одержані від реалізації товарів за якими власник або уповноважена ним особа не звернулися до закінчення строків зберігання після вирахування сум належних податків і зборів,виплати комісійної винагороди підприємству торгівлі, яке реалізувало зазначені товари, а також відшкодування витрат на зберігання цих товарів їх оцінку, сертифікацію, транспортування, проведення, у разі необхідності, аналізів та експертиз, надсилання їх власникам відповідних повідомлень зберігаються на депозитному рахунку відповідного митного органу.

<< | >>
Источник: ОНЮА. Шпагралка по митному праву України. 2011. 2011

Еще по теме 5б. Розпорядження товарами, ТЗ i грошовими коштами.:

 1. 5б. Розпорядження товарами, ТЗ i грошовими коштами.
 2. 3. Корисливі злочини проти власності, не пов'язані з обертанням чужого майна на свою користь або користь інших осіб
 3. 1. Поняття і види злочинів у сфері господарської діяльності
 4. 3.2.11. Правила поведінки Членів Біржі та учасників біржових торгів
 5. ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК
 6. БЮДЖЕТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 08.07.2010 № 2456-17 (Набрання чинності відбудеться 01.01.2011) (Витяг)
 7. Наказ Державного казначейства України № 205 ПОРЯДОК казначейського обслуговування місцевих бюджетів від № 205
 8. Реформування законодавства. Розвиток галузей права
 9. Питання 2. Методика перевірки операцій з нарахування та виплати заробітної плати
 10. СУБ’ЄКТИ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ: КРИТИЧНА ОЦІНКА ДІЮЧОГО ЗАКОНОДАВСТВА
 11. Економічний зміст фінансів