<<
>>

2.3. Оптимізація грошових потоків підприємства.

Виявити джерела, які формують грошовий потік (внутрішні, зовнішні), методи оптимізації і рекомендації щодо послідовності здійснення оптимізації грошових потоків.

Джерела утворення і напрями використання фінансових ресурсів підприємства (за видами діяльності) зображені на рис.

2.3.


Рис.2.3. - Джерела утворення і напрями використання фінансових ресурсів підприємства по видах діяльності

Одним з найбільш важливих і важких етапів управління грошовими потоками підприємства є їх оптимізація.

Оптимізація грошових потоків являє собою процес вибору найкращих форм їх організації на підприємстві з урахуванням умов і особливостей здійснення його господарської діяльності.

Основні напрямки оптимізації грошових потоків підприємства зображені на рис. 2.4.


Рис. 2.4. - Основні напрями оптимізації грошових потоків підприємства

Подготовка к ЕГЭ/ОГЭ
<< | >>
Источник: Торкатюк В.І., Т.В. Момот, М.В. Кадничанський. Навчально-методичний посібник з вивчення курсу „Фінансовий менеджмент” / Авт.: Торкатюк В.І., Момот Т.В., Кадничанський М.В. - Харків: ХНАМГ,2006.- 90 с.. 2006

Еще по теме 2.3. Оптимізація грошових потоків підприємства.:

 1. 65. Одержання хабара (ст. 368 КК). Одержання незаконної винагороди працівником держ. підприємства, установи чи організації (ст. 354 КК). Примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань (ст. 355 КК).
 2. Одержання незаконної винагороди працівником державного підприємства, установи чи організації
 3. 1. Основи побудови та організація проведення аудиту витрат підприємств торгівлі
 4. 1.2. Організація проведення аудиту на підприємстві
 5. 3.1. Оптимізація структури джерел формування власного капіталу підприємств (на прикладі машинобудівної галузі)
 6. 2.1. Зміст дисципліни
 7. 1.4 Аналіз форми № 3 "Звіт про рух грошових коштів"
 8. 1.5 Аналіз форми № 4 "Звіт про власний капітал"
 9. Розділ 2. Управління грошовими потоками підприємства
 10. 2.2. Аналіз грошових потоків підприємства.
 11. 2.3. Оптимізація грошових потоків підприємства.
 12. 2.4. Висновки до розділу