<<
>>

2.2. Аналіз грошових потоків підприємства.

Ефективне управління грошовими потоками потребує формування спеціальної політики такого управління як частини загальної фінансової стратегії підприємства. Така політика розробляється за основними етапами, зображеним на рис.

2.2.

З вище наведеного, бачимо, що першочерговим завданням є аналіз грошових потоків.

Метою аналізу грошових потоків підприємства є:

1) виявлення рівня достатності й збалансованості грошових потоків підприємства;

2) порівняння грошових надходжень і витрат;

3) виявлення резервів збільшення грошових потоків підприємства.

Рис. 2.2. - Основні етапи розробки й реалізації політики управління грошовими потоками підприємства

Аналіз грошових потоків здійснюють за такою системою показників:

· коефіцієнт ліквідності ГП підприємства за формулою

(21)

де +ГП - позитивний грошовий потік, тис. грн.;

-ГП - негативний грошовий потік, тис. грн.;

· коефіцієнт ефективності грошового потоку розраховують за формулою

(22)

де ЧГПП – чистий грошовий потік підприємства, тис. грн.;

· коефіцієнт достатності грошового потоку розраховують за формулою

(23)

де ОБ - сума виплат основного боргу по довгострокових і короткострокових кредитах, тис. грн.;

Зтмц - приріст запасу ТМЦ, тис. грн.;

На основі розрахованих даних проаналізувати грошові потоки підприємства, оцінити якість грошових потоків.

<< | >>
Источник: Торкатюк В.І., Т.В. Момот, М.В. Кадничанський. Навчально-методичний посібник з вивчення курсу „Фінансовий менеджмент” / Авт.: Торкатюк В.І., Момот Т.В., Кадничанський М.В. - Харків: ХНАМГ,2006.- 90 с.. 2006

Еще по теме 2.2. Аналіз грошових потоків підприємства.:

 1. 2.1. Огляд методичних засад аналізу та оцінювання результатів управління власним капіталом підприємства
 2. Роль навчальної дисципліни в підготовці фахівця
 3. 2.1. Зміст дисципліни
 4. 1.2.3. Аналіз динаміки структури оборотних активів підприємства і ефективності їх використання
 5. 1.2.4. Аналіз джерел власних коштів підприємства
 6. 1.2.5. Аналіз структури позичкового капіталу підприємства
 7. 1.2.7. Аналіз фінансової незалежності підприємства
 8. 1.2.10. Аналіз ліквідності балансу підприємства
 9. 1.4 Аналіз форми № 3 "Звіт про рух грошових коштів"
 10. 1.5 Аналіз форми № 4 "Звіт про власний капітал"
 11. Розділ 2. Управління грошовими потоками підприємства
 12. 2.2. Аналіз грошових потоків підприємства.
 13. 2.3. Оптимізація грошових потоків підприємства.
 14. Підрозділ 3.5. Управління коштами і короткостроковими фінансовими вкладеннями