<<
>>

1.2.2. Аналіз стану основних засобів підприємства

Дані про склад і рух основних засобів підприємства детально наведені в розділі ІІ форми №5 «Приміток до річної фінансової звітності». Оцінку стану основних засобів підприємства доцільно виконувати за показниками, наведеними в табл.

1.4.

Таблиця 1.4. Оцінка стану основних засобів підприємства за ___ рік

Найменування показників Код рядка На початок року На кінець року Зміни
1. Коефіцієнт зносу (ряд.032)ф1/(ряд.031)ф1*100
2. Коефіцієнт вибуття (гр.8 ряд.260)ф5 / (гр.3 ряд 031) ф1 * 100%
3. Коефіцієнт оновлення основних засобів (гр.5 ряд.260)ф5 / (гр.4 ряд.031)ф1

<< | >>
Источник: Торкатюк В.І., Т.В. Момот, М.В. Кадничанський. Навчально-методичний посібник з вивчення курсу „Фінансовий менеджмент” / Авт.: Торкатюк В.І., Момот Т.В., Кадничанський М.В. - Харків: ХНАМГ,2006.- 90 с.. 2006

Еще по теме 1.2.2. Аналіз стану основних засобів підприємства:

  1. 2.1. Огляд методичних засад аналізу та оцінювання результатів управління власним капіталом підприємства
  2. 3.1. Оптимізація структури джерел формування власного капіталу підприємств (на прикладі машинобудівної галузі)
  3. Розроблення технології управління процесом росту власного капіталу на підприємстві
  4. 1.2.1. Аналіз динаміки валюти балансу і його структури
  5. 1.2.2. Аналіз стану основних засобів підприємства
  6. 1.2.3. Аналіз динаміки структури оборотних активів підприємства і ефективності їх використання
  7. 1.2.4. Аналіз джерел власних коштів підприємства
  8. 1.2.5. Аналіз структури позичкового капіталу підприємства
  9. 1.2.6. Аналіз співвідношення дебіторської і кредиторської заборгованості підприємства
  10. 1.2.7. Аналіз фінансової незалежності підприємства