<<
>>

1.2.9. Визначення фінансового стану підприємства

Таблиця 1.10. Визначення типу фінансового стану підприємства

( ___ рік)

Найменування показників На початок року На кінець року
1 2 3
1.
Запаси (З)
2. Наявність власних оборотних коштів (Квок)
3. Величина функціонуючого капіталу (Кфк)
4. Загальна величина основних джерел формування запасів (До)
5. Ф1
6. Ф2
7. Ф3

1. Надлишок (нестача) власних оборотних коштів

Ф1 = Квок – З (12)

2. Надлишок (нестача) власних оборотних коштів і довгострокових джерел формування запасів Ф2 = Квок + Кд – З (13)

3. Надлишок (нестача) загальної величини основних джерел формування запасів

Ф3 = Ко – З (14)

У результаті розрахованих показників Ф1,2,3 можна зробити висновок про тип фінансового стану підприємства:

- абсолютний (всі запаси покриваються власними оборотними коштами, тобто організація не залежить від зовнішніх кредиторів. Така ситуація зустрічається рідко. Такий стан можливий при позитивних значеннях всіх трьох розрахованих коефіцієнтів – Ф1,2,3 ≥ 0);

- нормальний (для покриття запасів, окрім власних оборотних коштів, використовуються і довгострокові, залучені кошти. Такий тип фінансування запасів є «нормальним» з точки зору фінансового менеджменту. В цій ситуації Ф1 < 0, а Ф2,3 ≥ 0);

- нестійкий (характеризується нестачею у підприємства «нормальних» джерел для фінансування запасів. У цій ситуації існує можливість відновлення рівноваги за рахунок поповнення джерел власних коштів, скорочення дебіторської заборгованості, прискорення оборотності запасів. У такому становищі опиниться підприємство, якщо Ф1,2 < 0, а Ф3 ≥ 0);

- кризисний (підприємство має кредити і позики, не погашені у строк, а також прострочену кредиторську і дебіторську заборгованості, тобто перебуває на грані банкрутства. Такий тип фінансового стану спостерігається, коли Ф1,2,3 < 0.).

<< | >>
Источник: Торкатюк В.І., Т.В. Момот, М.В. Кадничанський. Навчально-методичний посібник з вивчення курсу „Фінансовий менеджмент” / Авт.: Торкатюк В.І., Момот Т.В., Кадничанський М.В. - Харків: ХНАМГ,2006.- 90 с.. 2006

Еще по теме 1.2.9. Визначення фінансового стану підприємства:

 1. 7.3.4. Вимоги до фінансового стану
 2. 1.1. Економіко-правове забезпечення аудиту витрат на торгівельному підприємстві.
 3. 2.1. Огляд методичних засад аналізу та оцінювання результатів управління власним капіталом підприємства
 4. Розроблення технології управління процесом росту власного капіталу на підприємстві
 5. 2.1. Зміст дисципліни
 6. 1.2.2. Аналіз стану основних засобів підприємства
 7. 1.2.7. Аналіз фінансової незалежності підприємства
 8. 1.2.9. Визначення фінансового стану підприємства
 9. Розділ 2. Управління грошовими потоками підприємства
 10. Розділ 7. Антикризове фінансове управління підприємством
 11. 3. Самостійна навчальна робота студента
 12. Аналіз фінансового стану підприємств місцевого господарства
 13. Соціально-економічний стан місцевих фінансів в Україні