<<
>>

Додаток Б Загальна схема покрокового розв'язання задачі оптимізації руху фінансових потоків

Традиційними підходами до розв'язання задач багатокритеріаль- ної оптимізації є побудова агрегованої функції корисності, а для одержання найбільш вірогідних результатів доцільно використовувати покрокові процедури.

Тобто доцільно використати декомпозицію загального завдання у рамках багатокритеріаль- ності оптимізаційних задач руху фінансових потоків.

При цьому саме фінансове планування різноманітних потоків зумовлює розв'язання задачі. Це пов'язано з тим, що фінансове планування забезпечує ефективне функціонування підприємства за умов трансформаційного циклу, а саме:

■ здійснення усіх видів діяльності;

■ фінансової рівноваги у процесі стратегічного розвитку;

■ підвищення ритмічності здійснення операційного процесу;

■ визначення джерел покриття визначеної діяльності підприємства та скорочення потреби у позиковому капіталі;

■ зниження ризику неплатоспроможності;

■ одержання додаткового прибутку.

У цілому ж схема покрокового розв'язання оптимізаційної задачі руху фінансових потоків на підставі фінансового планування містить таку послідовність дій:

1. Обираються фазові координати, які характеризують область дії того або іншого фінансового потоку. Формальний опис такого вибору доцільно зробити на підставі теорії сценаріїв і теорії ймовірності. Тобто обирається той сценарій, який є найбільш імовірним.

2. Визначаються етапи управлінських рішень та критерії оптимі- зації руху фінансових потоків.

3. Відповідно до певного виду діяльності підприємства визначається набір покрокових управлінь та існуючих обмежень.

4. Методами теорії динамічного програмування визначається ефективність на певному етапі управління та відповідні зміни у русі фінансових потоків.

5. Будується послідовність можливих змін у русі фінансових потоків та за певним інтегральним критерієм визначається рівень оптимальності управління. Якщо він є задовільним, то ця послідовність обирається за основу процедури оптимізації руху фінансових потоків. У протилежному випадку визначаються інші етапи управлінських рішень або змінюються критеріальні функції оцінки руху фінансових потоків.

<< | >>
Источник: Азаренкова Г. М.. Фінансові потоки в системі економічних відносин: Монографія.- Х.: ВД «ІНЖЕК»,2006.- 328 с.. 2006

Еще по теме Додаток Б Загальна схема покрокового розв'язання задачі оптимізації руху фінансових потоків:

  1. Основи формального узагальнення та аналізу фінансових потоків
  2. Додаток Б Загальна схема покрокового розв'язання задачі оптимізації руху фінансових потоків